Đại học Redlands - University of Redlands - Study in the USA Redlands, CA CA

University of Redlands
Đại học Redlands

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $25,000—$30,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Kinh doanh, Tâm Lý Học, Kinh doanh Quốc tế

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  WASC

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 80+, IELTS: Band 6.5+, PTE Academic: 50+, iTEP: 3.9, Duolingo: 100+

 • Mạng Xã hội
University of Redlands

University of Redlands
1200 E. Colton Ave.
PO Box 3080
Redlands, CA CA 92373
P: 909.748.8074
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Khoa học Động vật
 • Nhân chủng học
 • Nghệ thuật
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Các chương trình Liên thông
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Hóa học
 • Truyền thông
 • Sáng tác
 • Khoa học Máy tính
 • Viết sáng tạo
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật
 • Vietnamese
 • Văn học Tiếng Anh
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Tài chính
 • Quản trị Tổng quát
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Quan hệ Quốc tế
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Toán học
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Tâm Lý Học
 • Chính sách công
 • Tôn giáo
 • Khoa học
 • Xã hội học
 • Nghệ thuật Studio
 • Kịch nghệ
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
 • Cử nhân Chính trị Thế giới
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Kế toán
 • Giáo Dục
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Marketing
 • Quản lý Dây chuyền Cung ứng
Ch˝ıng trình hè
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Các chương trình Liên thông
Sau đại học
 • Kinh doanh
 • Communication Disorders
 • Giáo Dục
 • Tài chính
 • Quản trị Tổng quát
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
 • Âm nhạc
 • Công nghệ/ Máy tính
Online
 • Quản trị Kinh doanh
 • Giáo Dục
Các Chương trình tiếng Anh
 • Intensive English as a Second Language

Related Articles