California El Camino Language Academy
Học viện Ngôn ngữ California El Camino

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Khóa học

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Liberal Arts

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Các trường AACC

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
California El Camino Language Academy

El Camino College - Language Academy
16007 Crenshaw Blvd.
Torrance CA 90506
P: 310.660.6473
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Thiết kế Thời trang và Dệt may
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Toán học Ứng dụng
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Phát triển Trẻ em
 • Truyền thông
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Kinh Tế
 • Kỹ thuật
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Địa lý
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Báo chí
 • Luật
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Khoa học
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Kịch nghệ
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Thiết kế Thời trang và Dệt may
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Toán học Ứng dụng
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Phát triển Trẻ em
 • Truyền thông
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Kinh Tế
 • Kỹ thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Địa lý
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Báo chí
 • Luật
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Khoa học
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Kịch nghệ
Ch˝ıng trình hè
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • 경영분석학
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Kỹ thuật
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Hoàn thành Phổ thông
 • IELTS ở Hoa Kỳ
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
 • Chuyển tiếp lên Đại học
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • 경영분석학
 • Nghiên cứu về Kinh doanh
 • Kinh Tế
 • Kỹ thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
 • Chuyển tiếp lên Đại học
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Anh ngữ (ESL)
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác