Southwestern Academy
San Marino
Học viện Southwestern

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $45,000—$50,000 Năm

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Nội trú/ Trường cấp II

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Môi trường

  Thành phố, Ngoại ô

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
Southwestern Academy
San Marino

San Marino
2800 Monterey Road
San Marino CA 91108
P: 626.799.5010, x 203
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Advanced Placement Courses
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Sinh học
 • Hóa học
 • College Writing
 • Kinh Tế
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Health Sciences
 • Chương trình Hoàn thành Phổ thông
 • Lịch sử
 • Leadership
 • Toán học
 • Physical Education
 • Vật lý
 • Social Science
 • Ngành STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Sản xuất Video và Âm thanh
 • World Languages and Culture
Ch˝ıng trình hè
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Hóa học
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Văn học Tiếng Anh
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Chương trình Hoàn thành Phổ thông
 • Lịch sử
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Âm nhạc
 • Khoa học
 • Nghệ thuật Studio
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation
Các Chương trình tiếng Anh
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation