Royal Roads University
Đại học Royal Roads

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $5,000 - $25,000 Năm

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Truyền thông, Dịch vụ và du lịch

 • Môi trường

  Thành phố

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
Royal Roads University
2005 Sooke Road
Victoria BC V9B5Y2
P: 250.391.2511
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Kế toán
 • Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Tư pháp Hình sự
 • Giáo Dục
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Tài chính
 • Quản trị Tổng quát
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Khoa học Làm vườn
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Dự án
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Sau đại học
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • 경영분석학
 • Nghiên cứu về Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Tư pháp Hình sự
 • Criminology
 • Giáo Dục
 • Môi trường/ phát triển
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Quản trị Tổng quát
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Công nghệ Thông tin
 • Quan hệ Quốc tế
 • Cơ hội Thực tập
 • Luật
 • Leadership
 • Liberal Arts
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
 • Quản lý Dự án
Đại học (4 năm)
 • Quản trị Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Khoa học Trái đất
 • Giáo Dục
 • Môi trường/ phát triển
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
Các Chương trình tiếng Anh
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Học và Du lịch
 • Chuyển tiếp lên Đại học
Ch˝ıng trình hè
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè