Vancouver Career College
Cao đẳng Nghề Vancouver

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Khóa học

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Kỹ thuật Hàng không, Hàng không và Vũ trụ, Diễn xuất (Bằng Cử nhân Mỹ thuật BFA)

 • Môi trường

  Thành phố

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
Vancouver Career College

Vancouver Campus
1100 - 626 West Pender Street
Vancouver BC V6B 1V9
P: 604 915 9675


Burnaby Campus
5021 Kingsway Street
Burnaby BC V5H 4A5
P: 604 438 6881


Surrey Campus
230 - 13401 108 Ave
Surrey BC V3T 5T3
P: 604 580 2133
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Khoa học Hàng không
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Khoa học Dinh dưỡng
 • Sinh lý học