Marian University, Indianapolis
Đại học Marian, Indianapolis

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $35,000—$40,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Tín đồ Công giáo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Sinh học

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  IELTS: Band 6+, TOEFL: 69+, PTE Academic: 50+, ELS: Level 112

 • Mạng Xã hội
Marian University, Indianapolis

Marian Universtiy
3200 Cold Spring road
Indianapolis IN 46222
P: 3179556390
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Toán học Ứng dụng
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Sinh học
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • Sinh học Tế bào và Phân tử
 • Vật lý Hóa học
 • Hóa học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Văn học Tiếng Anh
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Tài chính
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Dinh dưỡng Con người
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Cơ hội Thực tập
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Dinh dưỡng
 • Triết học
 • Vật lý
 • Sinh lý học
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Y tế Công cộng
 • Tôn giáo
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Dành cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn về học
 • Thể thao
 • Thống kê
 • Nghệ thuật Studio
 • Dạy tiếng Anh
 • Kịch nghệ
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
Sau đại học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Giáo Dục
 • Điều dưỡng
 • Giáo dục đặc biệt
 • Dành cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn về học
 • Dạy tiếng Anh
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Dược lý và Độc chất học
 • Công nghệ Thú y