Study Interaction Design and Interactive Art in the USA

Bạn muốn phù hợp với các chương trình Thiết kế Tương tác và Nghệ thuật Tương tác?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
To earn your degree or certificate as an international student, you have your choice of all the top schools, colleges and universities in the USA that specialize in the best Interaction Design and Interactive Art programs.

Study in the USA connects international students with U.S. schools and programs. Start your U.S. education adventure now.Tìm Hiểu Các Trường

Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Trực tuyến Trường Nội trú/ Trường cấp II

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.