Nghiên cứu Nghệ thuật Tự do & Nhân văn ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Nghiên cứu Nghệ thuật Tự do & Nhân văn

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Nghệ thuật Tự do & Nhân văn?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Liberal Arts & Humanities

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Các Trường

Golden West College

Golden West College

$10,000 — $15,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Đại học (4 năm)
Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trực tuyến

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.