Học ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ/ASL tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ / ASL

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Ngôn ngữ ký hiệu / ASL của Mỹ?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Nghiên cứu về Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ (ASL) liên quan đến việc học ngôn ngữ cử chỉ hình ảnh được sử dụng bởi cộng đồng người Điếc ở Hoa Kỳ và các vùng của Canada. ASL là một ngôn ngữ hoàn chỉnh và phức tạp với ngữ pháp, cú pháp và từ vựng riêng. Nghiên cứu ASL bao gồm không chỉ học các ký hiệu và cấu trúc mà còn hiểu văn hóa, lịch sử và kinh nghiệm của cộng đồng người Khiếm thính .

Nghiên cứu về Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ/ASL bao gồm những gì?

Nghiên cứu ASL bao gồm học từ vựng, cú pháp và ngữ pháp của ngôn ngữ, cũng như phát triển các kỹ năng diễn đạt và tiếp thu. Nó cũng bao gồm các chủ đề như văn hóa của người Điếc, lịch sử của người Điếc, ngôn ngữ học và phiên dịch. Học sinh cũng có thể khám phá các khía cạnh ngôn ngữ xã hội, bao gồm các biến thể khu vực và tác động của ASL đối với giáo dục và chính sách xã hội.

Học ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ/ASL tại Hoa Kỳ

Lợi ích của việc học Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ/ASL tại Hoa Kỳ là gì?

Có một số lợi ích khi học ASL ở Hoa Kỳ, bao gồm:

 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp và nhận thức về văn hóa.
 • Thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết của cộng đồng người Điếc.
 • Mở rộng cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công tác xã hội và phiên dịch.
 • Đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng đa dạng, vì ASL là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ ba ở Hoa Kỳ

Những trường cao đẳng và đại học nào ở Hoa Kỳ có các chương trình Ngôn ngữ ký hiệu/ASL của Mỹ mạnh?

Nhiều trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ cung cấp các chương trình ASL mạnh mẽ. Một số trong số họ bao gồm:

Học ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ/ASL tại Hoa Kỳ

Những trường cao đẳng cộng đồng nào có các chương trình Ngôn ngữ ký hiệu/ASL của Mỹ mạnh?

Nhiều trường cao đẳng cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ cung cấp các chương trình ASL mạnh mẽ. Một số trong số họ là:

Học ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ/ASL tại Hoa Kỳ

Tôi sẽ có những cơ hội nghề nghiệp nào sau khi học Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ/ASL tại Hoa Kỳ?

Có nhiều cơ hội nghề nghiệp dành cho những cá nhân học ASL ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như:

 • Thông dịch viên hoặc biên dịch viên ASL (cộng đồng, cơ sở giáo dục hoặc y tế)
 • giáo viên khiếm thính
 • Nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ hoặc nhà thính học
 • Điều phối viên hoặc người bênh vực dịch vụ dành cho người khiếm thính
 • Chuyên gia tiếp cận cộng đồng
 • Nhà nghiên cứu hoặc giáo sư về ASL, nghiên cứu về người khiếm thính hoặc ngôn ngữ học
 • Cố vấn hoặc nhân viên xã hội chuyên về các dịch vụ dành cho người khiếm thính và nghe kém


Tìm Hiểu Các Trường

Golden West College

Golden West College

$5,000—$10,000 Năm

Đại học (4 năm) Chương trình Đại học Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Santa Ana College International Student Office

Santa Ana College

$5,000—$10,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Chương trình Đại học Đại học (4 năm)

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.