Study Strategic Communications in the USA

Decorative image for Strategic Communications field of study

Want to be matched with Strategic Communications programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Strategic Communications

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Các Trường

Regis College

Regis College

$45,000—$50,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Sau đại học Đại học (4 năm)

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.