Nghiên cứu Quản lý và Lãnh đạo tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Quản lý và Lãnh đạo

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Quản lý và Lãnh đạo?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Management and Leadership

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)
DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Sau đại học Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Berkeley College

Berkeley College

$20,000—$25,000 Năm

Ch˝ıng trình hè Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Sau đại học

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.