Học Chương trình Chứng chỉ Trực tuyến ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học của Chương trình Chứng chỉ Trực tuyến

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Chương trình Chứng chỉ Trực tuyến?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Online Certificate Program

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Các Trường

Rice University Intensive English Program

Rice University

$1,000—$5,000 Khóa học

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trực tuyến Ch˝ıng trình hè
Mississippi College

Mississippi College

$15,000—$20,000 Năm

Ch˝ıng trình hè Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh

Rice University Intensive English Program

Rice University

$1,000—$5,000 Khóa học

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trực tuyến Ch˝ıng trình hè

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.