Nghiên cứu Quản lý Dự án tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Quản lý dự án

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Quản lý dự án?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Project Management

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Berkeley College

Berkeley College

$20,000—$25,000 Năm

Trực tuyến Ch˝ıng trình hè Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

$5,000—$10,000 Năm

Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.