Học ngành Kinh doanh quốc tế tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Kinh doanh quốc tế

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Kinh doanh Quốc tế?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Kinh doanh quốc tế là nghiên cứu về các giao dịch diễn ra xuyên biên giới giữa các công ty, chính phủ và cá nhân. Nó liên quan đến việc hiểu cách thức hoạt động của các doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau và các chiến lược họ sử dụng để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nghiên cứu về Kinh doanh Quốc tế bao gồm một loạt các chủ đề, bao gồm thương mại toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia, tài chính quốc tế, quản lý đa văn hóa và tiếp thị quốc tế. Sinh viên theo học ngành Kinh doanh quốc tế tìm hiểu về sự phức tạp và thách thức của việc tiến hành kinh doanh xuyên biên giới, chẳng hạn như điều hướng các hệ thống pháp luật và quy định khác nhau, quản lý rủi ro tiền tệ và thích ứng với sự khác biệt về văn hóa.

Lĩnh vực Kinh doanh quốc tế rất quan trọng vì nó giúp các công ty mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường nội địa và tận dụng các cơ hội ở các quốc gia khác. Nó cũng góp phần phát triển kinh tế bằng cách thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế, tạo việc làm và kích thích đổi mới.

Nghiên cứu về kinh doanh quốc tế bao gồm những gì?

Nghiên cứu về kinh doanh quốc tế liên quan đến việc kiểm tra các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các doanh nghiệp xuyên biên giới. Những yếu tố này bao gồm:

 1. Toàn cầu hóa: quá trình mà các doanh nghiệp, nền kinh tế và văn hóa trở nên gắn kết với nhau hơn.
 2. Thương mại quốc tế: trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia và các chính sách kinh tế chi phối các giao dịch này.
 3. Tập đoàn đa quốc gia (MNCs): các công ty có hoạt động ở nhiều quốc gia và tham gia vào các hoạt động kinh doanh toàn cầu.
 4. Tài chính quốc tế: nghiên cứu về các giao dịch tài chính xảy ra giữa các quốc gia, bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ giá hối đoái và ngân hàng quốc tế.
 5. Quản lý đa văn hóa: nghiên cứu về sự khác biệt văn hóa ảnh hưởng như thế nào đến thực tiễn kinh doanh và ra quyết định.
 6. Tiếp thị quốc tế: quá trình phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị để tiếp cận khách hàng ở các quốc gia khác nhau.
 7. Luật kinh doanh quốc tế: khung pháp lý chi phối các giao dịch kinh doanh giữa các quốc gia khác nhau, bao gồm các hiệp định thương mại, quyền sở hữu trí tuệ và hợp đồng quốc tế.

Ngoài các chủ đề cốt lõi này, nghiên cứu về kinh doanh quốc tế cũng có thể bao gồm các lĩnh vực khác như quản lý nguồn nhân lực quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và tinh thần kinh doanh quốc tế . Nhìn chung, nghiên cứu về kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực liên ngành dựa trên các khái niệm từ kinh tế, tài chính, quản lýluật để cung cấp sự hiểu biết toàn diện về cách thức hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu.

Học ngành Kinh doanh quốc tế tại Mỹ

Lợi ích của việc học kinh doanh quốc tế tại Mỹ là gì?

Học kinh doanh quốc tế tại Hoa Kỳ mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau: Hoa Kỳ là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, với những người từ khắp nơi trên thế giới cùng chung sống và làm việc. Học tập tại Hoa Kỳ có thể giúp sinh viên tiếp xúc với nhiều trải nghiệm văn hóa và giúp họ phát triển tư duy toàn cầu, điều cần thiết trong kinh doanh quốc tế.
 2. Tiếp cận các trường đại học hàng đầu: Hoa Kỳ có một số trường đại học tốt nhất trên thế giới , với nhiều tổ chức được xếp hạng hàng đầu cung cấp các chương trình kinh doanh quốc tế cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo học thuật nghiêm ngặt và kinh nghiệm thực hành.
 3. Cơ hội nghề nghiệp: Hoa Kỳ là nơi có nhiều tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức quốc tế, là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Học tập tại Hoa Kỳ có thể mang đến cho sinh viên cơ hội thực tập , cơ hội việc làm và mạng lưới chuyên nghiệp có thể giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp.
 4. Tiếp xúc với các hoạt động kinh doanh tiên tiến: Hoa Kỳ đi đầu trong nhiều xu hướng mới nổi trong kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như thương mại điện tử, tiếp thị kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh bền vững. Học tập tại Hoa Kỳ có thể giúp sinh viên tiếp xúc với những phương pháp tiên tiến này và giúp họ luôn dẫn đầu.
 5. Hỗ trợ học tập và nghiên cứu mạnh mẽ: Các trường đại học Hoa Kỳ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với các giảng viên, cơ sở nghiên cứu và tài nguyên đẳng cấp thế giới, những điều này có thể giúp họ phát triển sự hiểu biết sâu sắc về sự phức tạp của kinh doanh quốc tế.

Nhìn chung, học kinh doanh quốc tế ở Mỹ có thể cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục toàn diện, tiếp xúc với các nền văn hóa đa dạng và tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp có thể giúp họ thành công trên thị trường toàn cầu.

Những trường cao đẳng và đại học nào ở Mỹ có các chương trình kinh doanh quốc tế mạnh?

Có rất nhiều trường cao đẳng và đại học ở Mỹ với các chương trình kinh doanh quốc tế mạnh mẽ. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Đại học Harvard - Trường Kinh doanh Harvard
 2. Đại học Pennsylvania - Trường Wharton
 3. Đại học Columbia - Trường Kinh doanh Columbia
 4. Đại học Stanford - Stanford Graduate School of Business
 5. Viện Công nghệ Massachusetts - Trường Quản lý Sloan
 6. Đại học Michigan - Trường Kinh doanh Ross
 7. Đại học Georgetown - Trường Kinh doanh McDonough
 8. Đại học New York - Trường Kinh doanh Stern
 9. Đại học California, Berkeley - Trường Kinh doanh Haas
 10. Đại học Texas tại Austin - Trường Kinh doanh McCombs

Những trường đại học này nổi tiếng về sự nghiêm túc trong học thuật, chuyên môn của giảng viên và mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, nơi có thể cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và các cơ hội kết nối có giá trị. Ngoài ra, nhiều trường đại học trong số này cung cấp các chương trình và trung tâm chuyên biệt tập trung vào kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như Sáng kiến Toàn cầu của Trường Kinh doanh Harvard hoặc Trung tâm Chiến lược và Quản trị Toàn cầu Berkeley Haas , có thể mang đến cho sinh viên những cơ hội duy nhất để có được kinh nghiệm thực tế và tham gia vào các hoạt động toàn cầu. lãnh đạo doanh nghiệp.

Học ngành Kinh doanh quốc tế tại Mỹ

Cao đẳng cộng đồng nào có chương trình kinh doanh quốc tế mạnh?

Trong khi các trường cao đẳng cộng đồng có thể không có nhiều tài nguyên hoặc chương trình chuyên biệt như các trường đại học lớn hơn, một số trường cao đẳng cộng đồng cung cấp các chương trình kinh doanh quốc tế mạnh mẽ. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Cao đẳng Cộng đồng Houston - Chương trình Thương mại và Kinh doanh Quốc tế
 2. Madison College (Madison, WI) - Chương trình Kinh doanh Quốc tế
 3. Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia - Chương trình Kinh doanh Quốc tế
 4. Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia - Chương trình Quản lý Kinh doanh Quốc tế
 5. Cao đẳng Valencia (Orlando, FL) - Chương trình Kinh doanh Quốc tế

Các trường cao đẳng cộng đồng này cung cấp các khóa học và chương trình bao gồm các chủ đề khác nhau trong kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như tiếp thị toàn cầu, tài chính quốc tế và quản lý đa văn hóa. Một số chương trình này cũng cung cấp các cơ hội du học hoặc thực tập với các doanh nghiệp địa phương, có thể cung cấp cho sinh viên kinh nghiệm thực hành có giá trị và tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau. Điều đáng chú ý là mặc dù các trường cao đẳng cộng đồng có thể không có cùng nguồn lực như các trường đại học lớn hơn, nhưng họ vẫn có thể cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc về kinh doanh quốc tế và giúp họ chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học bốn năm.

Tôi sẽ có những cơ hội nghề nghiệp nào sau khi học ngành kinh doanh quốc tế tại Mỹ?

Học kinh doanh quốc tế tại Hoa Kỳ có thể giúp bạn chuẩn bị cho nhiều cơ hội nghề nghiệp ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Dưới đây là một số ví dụ về nghề nghiệp mà bạn có thể theo đuổi với tấm bằng kinh doanh quốc tế:

 1. Giám đốc kinh doanh quốc tế: chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động toàn cầu của công ty, bao gồm bán hàng quốc tế, tiếp thị, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng.
 2. Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu: chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị tiếp cận khách hàng ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau.
 3. Chuyên viên phân tích tài chính quốc tế: chịu trách nhiệm phân tích và giải thích dữ liệu tài chính liên quan đến các giao dịch kinh doanh quốc tế, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái ngoại tệ và xu hướng đầu tư toàn cầu.
 4. Chuyên gia Thương mại Quốc tế: chịu trách nhiệm hỗ trợ các giao dịch thương mại quốc tế, chẳng hạn như xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới, đồng thời đảm bảo tuân thủ các luật và quy định thương mại quốc tế.
 5. Giám đốc Nhân sự Toàn cầu: chịu trách nhiệm quản lý lực lượng lao động của công ty ở các quốc gia và nền văn hóa khác nhau, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và bồi thường.
 6. Chuyên gia tư vấn quốc tế: cung cấp lời khuyên và hướng dẫn chuyên môn cho các công ty về cách mở rộng hoạt động trên toàn cầu, thâm nhập thị trường mới và điều hướng các môi trường pháp lý và văn hóa phức tạp.
 7. Cán bộ Dịch vụ Đối ngoại: làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới, thúc đẩy lợi ích kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và tạo thuận lợi cho thương mại và ngoại giao quốc tế.

Nhìn chung, học ngành kinh doanh quốc tế tại Hoa Kỳ có thể chuẩn bị cho bạn nhiều nghề nghiệp thú vị và bổ ích, đòi hỏi tư duy toàn cầu và khả năng điều hướng các môi trường kinh tế và văn hóa đa dạng.

Học ngành Kinh doanh quốc tế tại MỹTìm Hiểu Các Trường

Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Đại học (4 năm) Trực tuyến Các Chương trình tiếng Anh
Regis College

Regis College

$45,000—$50,000 Năm

Đại học (4 năm) Trực tuyến Các Chương trình tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.