Học Quản trị Kinh doanh ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Quản trị kinh doanh nghiên cứu

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Quản trị Kinh doanh?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Business Administration

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Mission College

Mission College

$1,000—$5,000 Học kỳ dài

Các Chương trình tiếng Anh Ch˝ıng trình hè Đại học (4 năm)

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.