Nghiên cứu sản xuất video và âm thanh ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Sản xuất Video và Âm thanh

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Sản xuất Video và Âm thanh?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Video and Audio Production

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Broward College

Broward College

$10,000 — $15,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)

Portland Community College

Portland Community College

$5,000—$10,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Trực tuyến Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.