Nghiên cứu Khoa học Biển ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Khoa học biển

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Khoa học biển?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Marine Sciences

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Tacoma Community College

Tacoma Community College

$5,000—$10,000 Năm

Trường Nội trú/ Trường cấp II Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Gannon University

Gannon University

$5,000 - $25,000 Năm

Trực tuyến Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Đại học (4 năm)

Golden West College

Golden West College

$10,000 — $15,000 Năm

Đại học (4 năm) Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.