Study Summer Camps/Programs in the USA

Decorative image for Summer Camps/Programs field of study

Want to be matched with Summer Camps/Programs programs?

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.
Course Overview

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Summer Camps/Programs

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.

Tìm Hiểu Các Trường

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

$5,000—$10,000 Học kỳ dài

Ngắn hạn/ tín chỉ Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Trường Nội trú/ Trường cấp II Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Trường Nội trú/ Trường cấp II Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.