Học Study and Travel tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành học và Du lịch

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Du học và Du lịch?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.




Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Study and Travel

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.



Tìm Hiểu Các Trường

Green River College

Green River College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Ch˝ıng trình hè Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh
Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II
Mesa Community College

Mesa Community College

$6,000 - $8,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Đại học (4 năm) Các Chương trình tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.