Nghiên cứu các Chương trình Cầu nối ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học của Chương trình Cầu nối

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Bridge Programs?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Bridge Programs

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Highline College

Highline College

$10,000 — $15,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè Các Chương trình tiếng Anh
Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Ch˝ıng trình hè Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trực tuyến Các Chương trình tiếng Anh
Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Đại học (4 năm)

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.