Học tiếng Anh cho các chương trình mục đích cụ thể ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho các Chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Cụ thể Lĩnh vực nghiên cứu

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Tiếng Anh cho các Chương trình Mục đích Cụ thể?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình English for Specific Purposes Programs

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Tacoma Community College

Tacoma Community College

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh
Tacoma Community College

Tacoma Community College

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.