Nghiên cứu Công tác xã hội ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Công tác xã hội nghiên cứu

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Công tác xã hội?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Social Work

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Clark College

Clark College

$15,000—$20,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Peninsula College

Peninsula College

$5,000—$10,000 Học kỳ ngắn

Trực tuyến Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm) Ch˝ıng trình hè

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.