Học Marketing and Communications tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Marketing và Truyền thông

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Tiếp thị và Truyền thông?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Marketing and Communications

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 Năm

Trực tuyến Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chương trình Đại học
Green River College

Green River College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Ch˝ıng trình hè Chương trình Đại học

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.