Nghiên cứu ngôn ngữ học ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Ngôn ngữ học

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Ngôn ngữ học?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Linguistics

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè Các Chương trình tiếng Anh

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè Các Chương trình tiếng Anh

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.