Học Journalism tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành Báo chí học

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Báo chí?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Journalism

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Evergreen Valley College

Evergreen Valley College

$5,000—$10,000 Học kỳ dài

Chương trình Đại học Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Elgin Community College

Elgin Community College

$5,000—$10,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Chương trình Đại học Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.