Học ngành Kỹ thuật tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Kỹ thuật

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Kỹ thuật?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Khi học ngành kỹ thuật, thông thường bạn sẽ học nhiều môn học liên quan đến thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống, cấu trúc, máy móc và quy trình. Một số chủ đề chính mà bạn có thể học khi theo đuổi bằng kỹ sư bao gồm:

  1. Toán học và khoa học: Bạn sẽ tham gia các khóa học về giải tích, phương trình vi phân, vật lý, hóa học và các môn học cơ bản khác cung cấp cho bạn kiến thức toán học và khoa học mà bạn cần để hiểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

  2. Nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật: Bạn sẽ nghiên cứu các chủ đề như khoa học vật liệu, nhiệt động lực học, cơ học, động lực học chất lỏng và mạch điện để hiểu sâu hơn về các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho thiết kế và phân tích kỹ thuật.

  3. Thiết kế và phân tích: Bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) và phần mềm khác để tạo và phân tích các mô hình kỹ thuật, đồng thời bạn sẽ phát triển các kỹ năng về tư duy phản biện và giải quyết vấn đề để thiết kế và tối ưu hóa các hệ thống và quy trình.

  4. Chuyên môn: Bạn có thể có cơ hội chuyên về một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, chẳng hạn như kỹ thuật hàng không vũ trụ, dân dụng, cơ khí, điện hoặc hóa học. Các chuyên ngành thường liên quan đến việc tham gia các khóa học bổ sung về các chủ đề nâng cao liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đã chọn.

  5. Kỹ năng chuyên nghiệp: Ngoài kiến thức kỹ thuật, bạn cũng sẽ phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý dự án và lãnh đạo, những điều cần thiết để thành công tại nơi làm việc.

Nhìn chung, nghiên cứu kỹ thuật có thể là một trải nghiệm đầy thách thức và bổ ích giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Nó đòi hỏi một nền tảng vững chắc về toán học và khoa học, cũng như sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng kết hợp kiến thức kỹ thuật và kỹ năng thực tế.Tìm Hiểu Các Trường

San Jose City College

San Jose City College

$10,000 — $15,000 Học kỳ dài

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Chương trình Đại học

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.