Học Phân tích Kinh doanh tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Phân tích kinh doanh

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Phân tích kinh doanh?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Nghiên cứu về Phân tích kinh doanh là gì?

Phân tích kinh doanh là lĩnh vực nghiên cứu và thực hành tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật phân tích và thống kê dữ liệu để thúc đẩy việc ra quyết định kinh doanh, cải thiện hiệu suất và đạt được lợi thế cạnh tranh. Nó liên quan đến việc khám phá một cách có hệ thống dữ liệu của tổ chức, thường với sự trợ giúp của các công cụ và công nghệ phần mềm chuyên dụng, để rút ra những hiểu biết có giá trị và hỗ trợ các chiến lược dựa trên dữ liệu.

Dưới đây là một số khía cạnh chính của nghiên cứu phân tích kinh doanh:

 1. Thu thập và tích hợp dữ liệu: Các nhà phân tích kinh doanh thu thập và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong một tổ chức, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, bảng tính và nguồn cấp dữ liệu bên ngoài. Dữ liệu này có thể vừa có cấu trúc (ví dụ: số liệu bán hàng, nhân khẩu học của khách hàng) vừa không có cấu trúc (ví dụ: bài đăng trên mạng xã hội, đánh giá của khách hàng).
 2. Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu: Dữ liệu thô thường yêu cầu làm sạch và xử lý trước để đảm bảo tính chính xác và nhất quán. Bước này bao gồm các nhiệm vụ như loại bỏ trùng lặp, xử lý các giá trị bị thiếu và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng phù hợp để phân tích.
 3. Phân tích dữ liệu: Các nhà phân tích kinh doanh sử dụng các kỹ thuật thống kê và phân tích khác nhau để khám phá các mô hình, xu hướng và mối quan hệ trong dữ liệu. Các phương pháp phổ biến bao gồm phân tích hồi quy, phân cụm, phân loại và dự báo chuỗi thời gian.
 4. Trực quan hóa dữ liệu: Để truyền đạt những phát hiện của họ một cách hiệu quả, các nhà phân tích kinh doanh tạo ra các hình ảnh trực quan như biểu đồ, đồ thị và trang tổng quan. Trình bày trực quan giúp người ra quyết định dễ dàng nắm bắt những hiểu biết phức tạp hơn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.
 5. Phân tích dự đoán: Phân tích kinh doanh thường bao gồm mô hình dự đoán, trong đó dữ liệu lịch sử được sử dụng để xây dựng các mô hình có thể đưa ra dự đoán về các sự kiện hoặc xu hướng trong tương lai. Ví dụ: dự đoán tỷ lệ rời bỏ khách hàng hoặc dự báo doanh số bán hàng.
 6. Phân tích theo quy định: Ngoài việc dự đoán kết quả, phân tích kinh doanh còn khám phá các phân tích theo quy định. Điều này liên quan đến việc đề xuất các hành động hoặc chiến lược để tối ưu hóa kết quả dựa trên những hiểu biết sâu sắc dựa trên dữ liệu.
 7. Học máy và Trí tuệ nhân tạo (AI): Phân tích kinh doanh nâng cao có thể kết hợp các thuật toán học máy và AI để tự động hóa quy trình ra quyết định, xác định các điểm bất thường hoặc cá nhân hóa các đề xuất.
 8. Business Intelligence: Phân tích kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến kinh doanh thông minh (BI). BI tập trung vào báo cáo và truy vấn dữ liệu để tạo báo cáo tĩnh, trong khi phân tích kinh doanh đào sâu hơn vào việc khám phá, dự đoán và tối ưu hóa dữ liệu.
 9. Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Mục tiêu cuối cùng của phân tích kinh doanh là hỗ trợ việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bằng cách cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động, các tổ chức có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn để cải thiện hoạt động, tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao hiệu suất tổng thể.
 10. Cải tiến liên tục: Phân tích kinh doanh là một quá trình lặp đi lặp lại. Các nhà phân tích liên tục cải tiến các mô hình và chiến lược của họ dựa trên dữ liệu và phản hồi mới nhất, nỗ lực cải tiến liên tục và thích ứng với các điều kiện kinh doanh thay đổi.

Phân tích kinh doanh đóng một vai trò quan trọng trong các ngành khác nhau, bao gồm tài chính, tiếp thị, chăm sóc sức khỏe, quản lý chuỗi cung ứng, v.v. Nó giúp các tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác sức mạnh của dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn và tối ưu hóa quy trình của họ.

Nghiên cứu về Phân tích kinh doanh bao gồm những gì?

Nghiên cứu về phân tích kinh doanh bao gồm một tập hợp đa dạng các khái niệm, kỹ thuật và kỹ năng nhằm khai thác dữ liệu để cung cấp thông tin và cải thiện việc ra quyết định kinh doanh. Dưới đây là một số thành phần chính tạo nên lĩnh vực phân tích kinh doanh:

 1. Quản lý dữ liệu: Hiểu cách thu thập, lưu trữ và quản lý dữ liệu là nền tảng trong phân tích kinh doanh. Điều này liên quan đến việc lưu trữ dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, tích hợp dữ liệu và quản trị dữ liệu để đảm bảo chất lượng và khả năng truy cập dữ liệu.
 2. Khám phá dữ liệu: Khám phá và hiểu dữ liệu là rất quan trọng. Các nhà phân tích sử dụng số liệu thống kê mô tả và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để khám phá các mẫu, xu hướng và các ngoại lệ trong dữ liệu.
 3. Phân tích thống kê: Các nhà phân tích kinh doanh sử dụng các phương pháp thống kê để rút ra những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu. Điều này bao gồm kiểm tra giả thuyết, phân tích hồi quy, ANOVA (phân tích phương sai) và các kỹ thuật thống kê khác để đưa ra suy luận và dự đoán.
 4. Mô hình dự đoán: Phân tích dự đoán bao gồm việc xây dựng các mô hình có thể đưa ra dự báo hoặc dự đoán dựa trên dữ liệu lịch sử. Các thuật toán học máy thường được sử dụng cho mục đích này, chẳng hạn như cây quyết định, mạng lưới thần kinh và máy vectơ hỗ trợ.
 5. Phân tích theo quy định: Vượt xa dự đoán, phân tích theo quy định đề xuất các hành động cụ thể để tối ưu hóa kết quả. Điều này liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật và thuật toán tối ưu hóa để tìm ra hướng hành động tốt nhất với những hạn chế nhất định.
 6. Trực quan hóa dữ liệu: Tạo trực quan hóa có ý nghĩa giúp truyền đạt thông tin chi tiết một cách hiệu quả cho người ra quyết định. Các công cụ như thư viện Tableau, Power BI và Python như Matplotlib và Seaborn thường được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu.
 7. Dữ liệu lớn và Phân tích nâng cao: Với sự phổ biến của các bộ dữ liệu lớn (dữ liệu lớn), các nhà phân tích kinh doanh có thể cần phải làm việc với các khung điện toán phân tán như Hadoop và Spark. Họ cũng tận dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao, bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học sâu để phân tích dữ liệu phi cấu trúc.
 8. Công cụ Business Intelligence (BI): Các công cụ BI như SQL, Excel và các nền tảng BI chuyên dụng thường được sử dụng để truy vấn dữ liệu, tạo báo cáo và tạo trang tổng quan.
 9. Thử nghiệm và thử nghiệm A/B: Thử nghiệm A/B là một phương pháp phổ biến trong phân tích kinh doanh để đánh giá tác động của những thay đổi theo cách được kiểm soát và dựa trên dữ liệu, chẳng hạn như thử nghiệm tính hiệu quả của các chiến lược tiếp thị khác nhau.
 10. Kiến thức về lĩnh vực: Sự hiểu biết sâu sắc về ngành hoặc lĩnh vực cụ thể mà phân tích đang được áp dụng là rất quan trọng. Các nhà phân tích kinh doanh phải hiểu rõ các sắc thái và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến ngành đó.
 11. Đạo đức và quyền riêng tư: Do tính chất nhạy cảm của dữ liệu, các chuyên gia phân tích kinh doanh cần lưu ý đến các cân nhắc về đạo đức, quy định về quyền riêng tư dữ liệu và các phương pháp hay nhất để xử lý và bảo mật dữ liệu.
 12. Giao tiếp và kể chuyện: Truyền đạt hiệu quả những phát hiện và hiểu biết sâu sắc là điều cần thiết. Các nhà phân tích kinh doanh phải có kỹ năng trình bày kết quả của họ cho các bên liên quan phi kỹ thuật thông qua cách kể chuyện và tường thuật dựa trên dữ liệu.
 13. Quản lý dự án: Quản lý các dự án phân tích bao gồm lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, tiến trình và sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Kỹ năng quản lý dự án rất quan trọng để triển khai thành công các giải pháp phân tích.
 14. Học tập liên tục: Phân tích kinh doanh là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, với các công cụ và kỹ thuật mới xuất hiện thường xuyên. Luôn cập nhật và học hỏi liên tục là điều cần thiết để duy trì sự phù hợp trong lĩnh vực này.

Nhìn chung, nghiên cứu về phân tích kinh doanh là một lĩnh vực liên ngành kết hợp các khía cạnh của khoa học dữ liệu, thống kê, khoa học máy tính và sự nhạy bén trong kinh doanh. Nó trang bị cho các chuyên gia kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuyển đổi dữ liệu thành những hiểu biết sâu sắc có thể hành động nhằm thúc đẩy cải tiến và đổi mới kinh doanh.

Học ngành Phân tích kinh doanh ở Mỹ mang lại lợi ích gì?

Học Phân tích Kinh doanh tại Hoa Kỳ có thể mang lại nhiều lợi ích vì Hoa Kỳ nổi tiếng với hệ thống giáo dục vững mạnh, môi trường kinh doanh phát triển mạnh và nhu cầu cao về chuyên gia phân tích. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc theo học ngành Phân tích kinh doanh ở Hoa Kỳ:

 1. Giáo dục chất lượng cao: Hoa Kỳ là nơi có nhiều trường đại học và cao đẳng danh tiếng cung cấp các chương trình hàng đầu về Phân tích kinh doanh và các lĩnh vực liên quan. Các tổ chức này thường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nghiên cứu tiên tiến và tiếp cận các công cụ và công nghệ mới nhất.
 2. Chương trình đa dạng: Các trường đại học Hoa Kỳ cung cấp nhiều chương trình về Phân tích kinh doanh, bao gồm các lựa chọn đại học, sau đại học và chứng chỉ. Sự đa dạng này cho phép bạn chọn một chương trình phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và trình độ học vấn của bạn.
 3. Cơ hội kết nối: Học tập tại Hoa Kỳ mang đến những cơ hội kết nối tuyệt vời. Bạn có thể kết nối với các giáo sư, sinh viên và các chuyên gia trong ngành, điều này có thể có giá trị cho sự nghiệp tương lai của bạn.
 4. Tiếp cận các công ty hàng đầu: Nhiều công ty lớn nhất và sáng tạo nhất thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ Học tập tại Hoa Kỳ có thể giúp bạn tiếp cận các tổ chức này, giúp bạn dễ dàng có được cơ hội thực tập, vị trí hợp tác hoặc cơ hội việc làm toàn thời gian.
 5. Kinh nghiệm thực tế: Các trường đại học Hoa Kỳ thường chú trọng đến trải nghiệm thực tế thông qua các chương trình thực tập, chương trình giáo dục hợp tác và các dự án thực tế. Trải nghiệm thực tế này có thể nâng cao sơ yếu lý lịch và kỹ năng của bạn.
 6. Công nghệ tiên tiến: Hoa Kỳ đi đầu trong các tiến bộ công nghệ và sinh viên theo học Phân tích kinh doanh có quyền truy cập vào các công cụ phần mềm, nền tảng phân tích dữ liệu và tài nguyên mới nhất.
 7. Quan điểm toàn cầu: Các trường đại học Hoa Kỳ thường thu hút lượng sinh viên đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, mang đến cho bạn góc nhìn toàn cầu về các thách thức và giải pháp phân tích kinh doanh.
 8. Thị trường việc làm mạnh mẽ: Có nhu cầu cao về các chuyên gia Phân tích kinh doanh lành nghề ở Hoa Kỳ. Lĩnh vực này mang lại mức lương cạnh tranh và nhiều cơ hội việc làm trong các ngành khác nhau, bao gồm tài chính, y tế, công nghệ và tiếp thị.
 9. Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT): Sinh viên quốc tế có thị thực F-1 tại Mỹ có thể tận dụng OPT, cho phép họ làm việc trong lĩnh vực học tập của mình lên đến 12 tháng (hoặc tối đa 36 tháng đối với sinh viên tốt nghiệp STEM) sau khi hoàn thành chương trình của họ. Đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm làm việc.
 10. Trải nghiệm văn hóa: Học tập tại Hoa Kỳ mang lại trải nghiệm văn hóa độc đáo. Bạn có thể hòa mình vào văn hóa Mỹ, gặp gỡ mọi người từ nhiều nền tảng khác nhau và có được góc nhìn rộng hơn về thế giới.
 11. Cơ hội nghiên cứu: Nếu bạn quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp định hướng nghiên cứu, các trường đại học Hoa Kỳ mang đến nhiều cơ hội để tham gia vào các dự án nghiên cứu và đóng góp cho lĩnh vực Phân tích kinh doanh.
 12. Học bổng và hỗ trợ tài chính: Nhiều trường đại học Hoa Kỳ cung cấp học bổng, trợ cấp và hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế, giúp chi phí giáo dục trở nên hợp lý hơn.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có rất nhiều lợi ích khi học Phân tích kinh doanh ở Hoa Kỳ, nhưng điều cần thiết là phải nghiên cứu các chương trình, trường đại học và cân nhắc tài chính cụ thể để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh nghề nghiệp của bạn. Ngoài ra, hãy lưu ý các yêu cầu về thị thực và quy trình nộp đơn đối với sinh viên quốc tế.

Những trường cao đẳng và đại học nào ở Mỹ có chương trình Phân tích doanh nghiệp mạnh?

Một số trường cao đẳng và đại học ở Hoa Kỳ nổi tiếng với việc cung cấp các chương trình Phân tích kinh doanh mạnh mẽ. Tuy nhiên, thứ hạng và dịch vụ của chương trình có thể thay đổi theo thời gian, do đó, điều cần thiết là phải xác minh thông tin và thứ hạng mới nhất trước khi đưa ra quyết định. Dưới đây là một số tổ chức đã được công nhận trong lịch sử về các chương trình Phân tích kinh doanh của họ:

 1. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - Trường Quản lý Sloan của MIT cung cấp chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh nổi tiếng với chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và tiên tiến.
 2. Đại học California, Berkeley - Trường Kinh doanh Haas tại UC Berkeley cung cấp chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính (MFE) với trọng tâm là tài chính định lượng và phân tích.
 3. Đại học Chicago - Trường Kinh doanh Booth tại Đại học Chicago cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích, nhấn mạnh việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 4. Đại học Carnegie Mellon - Trường Kinh doanh Tepper tại Carnegie Mellon cung cấp chương trình Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh tích hợp chiến lược kinh doanh với phân tích.
 5. Đại học Texas ở Austin - Trường Kinh doanh McCombs tại UT Austin cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh kết hợp phân tích dữ liệu với sự nhạy bén trong kinh doanh.
 6. Đại học New York (NYU) - Trường Kinh doanh NYU Stern cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 7. Đại học Washington - Trường Kinh doanh Foster tại Đại học Washington cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh nổi tiếng với phương pháp tiếp cận thực tế và trải nghiệm.
 8. Đại học Indiana, Bloomington - Trường Kinh doanh Kelley cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh với trọng tâm là ra quyết định và lãnh đạo dựa trên dữ liệu.
 9. Đại học Bắc Carolina, Đồi Chapel - Trường Kinh doanh UNC Kenan-Flagler cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh kết hợp kiến thức kinh doanh với kỹ năng phân tích.
 10. Viện Công nghệ Georgia - Trường Cao đẳng Kinh doanh Scheller tại Georgia Tech cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích nhấn mạnh việc ứng dụng phân tích trong các ngành khác nhau.
 11. Đại học Michigan, Ann Arbor - Trường Kinh doanh Ross tại Đại học Michigan cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh nổi tiếng với các mối quan hệ chặt chẽ giữa giảng viên và ngành.
 12. Đại học Minnesota, Twin Cities - Trường Quản lý Carlson cung cấp chương trình Thạc sĩ Khoa học về Phân tích Kinh doanh tích hợp phân tích với chiến lược kinh doanh.

Xin lưu ý rằng tính khả dụng của các chương trình, tiêu chí tuyển sinh và thứ hạng có thể thay đổi. Điều cần thiết là phải truy cập trang web chính thức của các tổ chức này, kiểm tra thông tin cập nhật và xem xét chi tiết chương trình cụ thể cũng như yêu cầu nhập học để tìm ra trang web phù hợp nhất với mục tiêu và sở thích nghề nghiệp của bạn. Ngoài ra, hãy xem xét các yếu tố như vị trí, hỗ trợ tài chính và cơ hội thực tập hoặc quan hệ đối tác trong ngành khi đưa ra quyết định.

Những trường cao đẳng cộng đồng nào có chương trình Phân tích Kinh doanh mạnh mẽ?

Các trường cao đẳng cộng đồng thường cung cấp nhiều chương trình, bao gồm một số chương trình liên quan đến Phân tích kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các trường cao đẳng cộng đồng không phải lúc nào cũng có các chương trình Phân tích Kinh doanh chuyên dụng có thể so sánh với các chương trình được cung cấp bởi các trường đại học và cao đẳng bốn năm. Thay vào đó, họ thường cung cấp các khóa học hoặc chương trình cấp bằng liên kết trong các lĩnh vực liên quan như Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc Phân tích dữ liệu. Các chương trình này có thể bao gồm các khóa học liên quan về phân tích dữ liệu và kinh doanh thông minh.

Dưới đây là một số trường cao đẳng cộng đồng được biết đến với việc cung cấp các chương trình mạnh mẽ trong các lĩnh vực liên quan:

 1. Cao đẳng Harper (Illinois): Cao đẳng Harper cung cấp chương trình Cao đẳng Khoa học Ứng dụng (AAS) trong Phân tích Kinh doanh bao gồm các chủ đề về phân tích dữ liệu, thống kê và kinh doanh.
 2. Cao đẳng Santa Monica (California): Cao đẳng Santa Monica cung cấp các khóa học về Kinh doanh thông minh và Phân tích dữ liệu như một phần của chương trình Quản trị Kinh doanh.
 3. Cao đẳng cộng đồng Philadelphia (Pennsylvania): Trường này cung cấp bằng Cao đẳng Khoa học Ứng dụng (AAS) về Khoa học Máy tính với trọng tâm là phân tích dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu.
 4. Cao đẳng Cộng đồng Austin (Texas): Cao đẳng Cộng đồng Austin cung cấp các khóa học về phân tích dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu như một phần của chương trình Công nghệ thông tin.
 5. Cao đẳng Montgomery (Maryland): Cao đẳng Montgomery cung cấp các khóa học về Phân tích dữ liệu, Quản lý cơ sở dữ liệu và các chủ đề liên quan khác thông qua chương trình Công nghệ và Hệ thống thông tin.
 6. Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill (Massachusetts): Cao đẳng Cộng đồng Bunker Hill cung cấp chương trình Cao đẳng Khoa học (AS) trong Quản trị Kinh doanh bao gồm các khóa học về phân tích dữ liệu và thống kê kinh doanh.
 7. Cao đẳng Cộng đồng Portland (Oregon): Trường cao đẳng này cung cấp các khóa học về Quản lý dữ liệu và Kinh doanh thông minh như một phần của chương trình Quản lý và Kinh doanh.
 8. Cao đẳng Pierce Los Angeles (California): Cao đẳng Pierce Los Angeles cung cấp các khóa học về Phân tích dữ liệu kinh doanh và Trực quan hóa dữ liệu trong chương trình Quản trị kinh doanh của trường.

Xin lưu ý rằng các chương trình cao đẳng cộng đồng có thể khác nhau về các khóa học và cấu trúc chương trình. Để xác định trường cao đẳng cộng đồng nào phù hợp nhất cho mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của bạn, bạn nên truy cập trang web chính thức của họ, xem lại chi tiết chương trình, nói chuyện với cố vấn học tập và hỏi về bất kỳ quan hệ đối tác hoặc thỏa thuận chuyển tiếp nào họ có thể có với các trường đại học bốn năm cung cấp các chương trình Phân tích kinh doanh chuyên biệt hơn. Ngoài ra, hãy xem xét nhu cầu thị trường việc làm địa phương và kết nối ngành khi lựa chọn chương trình cao đẳng cộng đồng.

Tôi sẽ có những cơ hội nghề nghiệp gì sau khi học Phân tích kinh doanh ở Mỹ?

Học Phân tích Kinh doanh tại Hoa Kỳ có thể mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong nhiều ngành khác nhau. Các kỹ năng và kiến thức thu được từ chương trình Phân tích kinh doanh rất được săn đón trong thế giới dựa trên dữ liệu ngày nay. Dưới đây là một số cơ hội nghề nghiệp mà bạn có thể theo đuổi sau khi học Phân tích kinh doanh tại Hoa Kỳ:

 1. Nhà phân tích dữ liệu: Nhà phân tích dữ liệu chịu trách nhiệm thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu để rút ra những hiểu biết có ý nghĩa. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu.
 2. Nhà phân tích kinh doanh: Các nhà phân tích kinh doanh thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu kinh doanh và giải pháp công nghệ. Họ sử dụng phân tích dữ liệu để xác định các vấn đề kinh doanh, đề xuất giải pháp và hỗ trợ thực hiện các chiến lược nhằm cải thiện quy trình và lợi nhuận.
 3. Nhà phân tích tài chính: Các nhà phân tích tài chính sử dụng phân tích dữ liệu để đánh giá cơ hội đầu tư, đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra khuyến nghị cho các quyết định đầu tư. Họ làm việc trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm tài chính, ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp.
 4. Nhà phân tích tiếp thị: Các nhà phân tích tiếp thị sử dụng dữ liệu để hiểu hành vi của người tiêu dùng, xu hướng thị trường và hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị. Chúng giúp các công ty đưa ra các quyết định tiếp thị dựa trên dữ liệu để cải thiện mức độ tương tác với khách hàng và doanh số bán hàng.
 5. Nhà phân tích chuỗi cung ứng: Các nhà phân tích chuỗi cung ứng tối ưu hóa dòng hàng hóa, nguyên liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng. Họ sử dụng phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao hiệu suất tổng thể của chuỗi cung ứng.
 6. Nhà phân tích rủi ro: Các nhà phân tích rủi ro đánh giá và giảm thiểu rủi ro cho các tổ chức. Họ sử dụng phân tích dữ liệu để xác định rủi ro tiềm ẩn, đánh giá tác động của chúng và phát triển các chiến lược để giảm thiểu hoặc quản lý chúng. Vai trò này phổ biến trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm.
 7. Nhà phân tích chăm sóc sức khỏe: Các nhà phân tích chăm sóc sức khỏe làm việc trong ngành chăm sóc sức khỏe để phân tích dữ liệu bệnh nhân, chi phí chăm sóc sức khỏe và kết quả điều trị. Chúng giúp các tổ chức chăm sóc sức khỏe đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân và giảm chi phí.
 8. Chuyên gia tư vấn: Chuyên gia tư vấn Phân tích kinh doanh làm việc cho các công ty tư vấn hoặc độc lập để cung cấp thông tin chi tiết và giải pháp dựa trên dữ liệu cho khách hàng trong các ngành khác nhau. Họ có thể tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như chiến lược, hoạt động hoặc công nghệ.
 9. Nhà khoa học dữ liệu: Nhà khoa học dữ liệu là chuyên gia về phân tích dữ liệu, học máy và mô hình thống kê. Họ làm việc trên các dự án dữ liệu phức tạp, xây dựng các mô hình dự đoán và phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu để giải quyết các vấn đề kinh doanh.
 10. Kỹ sư AI/Machine Learning: Các chuyên gia trong vai trò này tập trung vào việc phát triển và triển khai các giải pháp AI/machine learning. Họ thiết kế các thuật toán, xây dựng mô hình và triển khai hệ thống AI cho nhiều ứng dụng khác nhau.
 11. Nhà phát triển Business Intelligence (BI): Nhà phát triển BI tạo trực quan hóa dữ liệu, bảng thông tin và báo cáo bằng các công cụ BI như Tableau, Power BI và QlikView. Họ giúp các tổ chức truy cập và giải thích dữ liệu để đưa ra quyết định.
 12. Nhà phân tích hoạt động: Các nhà phân tích hoạt động tối ưu hóa các quy trình và quy trình công việc trong một tổ chức. Họ sử dụng phân tích dữ liệu để xác định những điểm nghẽn, sự kém hiệu quả và cơ hội cải tiến.
 13. Người quản lý sản phẩm: Người quản lý sản phẩm sử dụng phân tích dữ liệu để hiểu hành vi của người dùng, xu hướng thị trường và phản hồi của khách hàng. Họ sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định phát triển và nâng cao sản phẩm.
 14. Doanh nhân/Người sáng lập công ty khởi nghiệp: Một số sinh viên tốt nghiệp chọn khởi nghiệp kinh doanh riêng hoặc làm việc trong các công ty khởi nghiệp, tận dụng kỹ năng phân tích kinh doanh của mình để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cho hoạt động kinh doanh của họ.

Đây chỉ là một số ví dụ về các cơ hội nghề nghiệp có sẵn sau khi học Phân tích kinh doanh ở Hoa Kỳ. Lĩnh vực này tiếp tục phát triển và các vai trò cũng như ngành mới yêu cầu ra quyết định dựa trên dữ liệu đang xuất hiện thường xuyên. Con đường sự nghiệp cụ thể mà bạn chọn sẽ phụ thuộc vào sở thích, kỹ năng và ngành nghề mà bạn đam mê. Mạng lưới, thực tập và kết nối ngành có được trong quá trình học cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình sự nghiệp của bạn.Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.