Nghiên cứu Khoa học Phòng thí nghiệm Y sinh ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Khoa học Phòng thí nghiệm Y sinh

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Khoa học Phòng thí nghiệm Y sinh?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Biomedical Laboratory Science

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Đại học (4 năm)

Broward College

Broward College

$10,000 — $15,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm)
Gannon University

Gannon University

$5,000 - $25,000 Năm

Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.