Nghiên cứu Khoa học Hàng không ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành Khoa học Hàng không

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Khoa học Hàng không?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Aeronautical Science

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Clark College

Clark College

$15,000—$20,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Đại học (4 năm)
Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Ch˝ıng trình hè Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Ch˝ıng trình hè Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Broward College

Broward College

$10,000 — $15,000 Năm

Đại học (4 năm) Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trường Nội trú/ Trường cấp II Đại học (4 năm)

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.