Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho ngành học Nghệ thuật và Nhân văn

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Nghệ thuật và Nhân văn?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Arts and Humanities

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.Tìm Hiểu Các Trường

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Ch˝ıng trình hè Các Chương trình tiếng Anh

Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Ch˝ıng trình hè Sau đại học Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
College of Southern Nevada

College of Southern Nevada

$5,000—$10,000 Năm

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
College of Central Florida

College of Central Florida

$5,000—$10,000 Học kỳ dài

Ch˝ıng trình hè Các Chương trình tiếng Anh Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.