Du Học về Khoa học Ứng dụng và Thuần túy tại Mỹ

Students in a university lab

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Khoa học Ứng dụng và Khoa học thuần túy?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Các ngành Khoa học Ứng dụng và Thuần túy là các chương trình giáo dục bậc cao trọn vẹn, nghiên cứu rất nhiều đề tài khoa học đa dạng. Khoa học Ứng dụng sẽ tiếp cận các vấn đề tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ từ góc nhìn khoa học. Khoa học Thuần túy, mặt khác, tập trung vào việc thử nghiệm, khám phá các bí ẩn của tự nhiên từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Bằng Cử nhân's Khoa học Ứng dụng và Thuần túy dành cho những người thích tìm tòi, luôn đặt câu hỏi đến gốc rễ vấn đề và mong muốn tạo ra những sự khác biệt thông qua những khám phá của mình. Các chuyên ngành sẽ trang bị cho bạn kiến thức để làm việc trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học, phát triển trang web, công nghệ thông tin và các ngành kỹ thuật khác.

Các môn bạn có thể học trong các chuyên ngành thuộc lĩnh vực này bao gồm:

  • Sinh học
  • Kỹ thuật
  • Công nghệ Thông tin
  • Vật lý
  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học Vật lý


Tìm Hiểu Các Trường

San Jose City College

Typical cost per Semester: $10,000 — $15,000

Certificate/Short Term 2yr/Community College - 2+2 Programs Undergraduate

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.