Du Học về MBA tại Mỹ

Smiling student sitting at a table

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình MBA?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Bằng MBA sẽ là chặng đường giúp bạn hiểu rõ hơn về sự phức tạp của việc lãnh đạo một doanh nghiệp. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cung cấp cho sinh viên lý thuyết cũng như thực tiễn, giúp họ trở thành người lãnh đạo các doanh nghiệp trong tương lai. Sinh viên có thể theo học các chương trình MBA sau khi hoàn thành bằng cử nhân's ở bất kỳ chuyên ngành nào, cũng có thể là hoàn toàn khác với ngành kinh doanh.

Đạt được bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thể mang lại nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp cũng như cải thiện mức thu nhập của bạn. Việc có danh xưng Thạc Sĩ MBA sẽ khiến bạn trở nên được săn đón hơn bởi các doanh nghiệp đang tìm cách bổ sung các nhà lãnh đạo mới cho tổ chức của mình. Bằng MBA sẽ cho phép bạn làm việc tại các vị trí quản lý trong bất kỳ lĩnh vực nào bao gồm tiếp thị, tài chính, vận hành kinh doanh và nhiều hơn thế.

Các môn bạn có thể học trong chương trình MBA bao gồm:

  • Tài chính
  • Tiếp thị
  • Quản trị học
  • Vận hành
  • Kế toán


Tìm Hiểu Các Trường

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.