James 'Story Student Athlete Tiêu điểm: Bóng đá

James 'Story Student Athlete Tiêu điểm: Bóng đá

Với nỗ lực của chúng tôi để mang lại nội dung tốt cho càng nhiều người càng tốt, văn bản trong bài đăng blog này đã được dịch bằng máy nên xin thứ lỗi cho mọi người. Cảm ơn bạn!

Từ Luân Đôn đến Bang New York, Sinh viên Quốc tế James Lighton đã theo đuổi ước mơ bóng đá của mình để #gccstudentSUCCESS tại   Cao đẳng cộng đồng Genesee .

Để biết thêm thông tin: Cao đẳng Cộng đồng Genesee .