Nếu việc học của tôi bị gián đoạn thì sao?

Nếu việc học của tôi bị gián đoạn thì sao?

10 thg 2, 2022

Trong hầu hết các trường hợp, sự gián đoạn của quá trình học tập bình thường không phải là một khuyết tật để được nhận vào một trường đại học Hoa Kỳ.

Tôi hiện đang làm việc để lấy bằng đại học ở đất nước của tôi. Trong quá trình học, tôi bị ốm mất một năm; nếu không, kết quả học tập của tôi vẫn ổn. Trong tình huống như vậy, tôi có đủ điều kiện để nộp đơn vào các trường đại học của Mỹ không?

Trả lời: Trong hầu hết các trường hợp, sự gián đoạn của quá trình học tập bình thường không phải là một khuyết tật để được nhận vào một trường đại học Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ sử dụng hệ thống tín chỉ. Do đó, chúng tôi sẽ coi bạn là ứng cử viên đủ điều kiện để được chuyển tiếp vào một trường đại học Hoa Kỳ dựa trên các khóa học bạn đã hoàn thành và điểm bạn nhận được.

Theo chúng tôi:
Được viết bởi

Study in the USA ®

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.

Tìm Hiểu Các Trường

Highline College

Highline College

$10,000 — $15,000 Năm

Chương trình Đại học Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Các Chương trình tiếng Anh

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Bắt đầu hành trình đến nước Mỹ của bạn với Study in the USA

Bạn ước muốn điều gì? Chúng tôi sẽ chỉ dẫn, đưa lời khuyên, và kết nối bạn với ngôi trường tại Mỹ phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong quá trình nộp hồ sơ tuyển sinh.
Dịch vụ Đối tác

Tìm hiểu về tài chính giáo dục Hoa Kỳ, nhà ở và hơn thế nữa

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.