NASM


Arkansas

Southern Arkansas University

Chương trình Tiếng Anh nhuKhóa Học Tiếng Anh (ESL Program) Southern Arkansas Univerisity-ESL là khóa học tại trường Đại học Southern Arkansas, chuẩn bị cho những sinh viên chưa đủ vốn tiếng Anh có đủ hành trang để học chương ...

  • Đại học (4 năm)
  • Sau đại học
  • Ch˝ıng trình hè
  • Ngắn hạn/ tín chỉ
  • Các Chương trình tiếng Anh

South Dakota

University of South Dakota

Chất lượng tuyệt vời. Môi trường phù hợp. Chi phí hợp lý   Chúng tôi là Đại học Nam Dakota- trường đại học công lập lớn nhưng đem lại cảm giác ấm cúng như một trường quy mô nhỏ. Trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thế ...

  • Sau đại học
  • Đại học (4 năm)
  • Các Chương trình tiếng Anh
  • Ch˝ıng trình hè
  • Ngắn hạn/ tín chỉ

Dịch vụ cho sinh viên