Học bổng cho Sinh viên Quốc tế Có Kế hoạch Học tập tại Hoa Kỳ

Học bổng cho Sinh viên Quốc tế Có Kế hoạch Học tập tại Hoa Kỳ

February 2nd, 2018

'Trước khi lên đường đi du học bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng cho toàn bộ quá trình học tập tại Mỹ, bao gồm cả việc trang trải các chi phí. Một số trường cao đẳng, đại học và lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu sinh viên quốc tế cung cấp chứng minh tài chính cho cả quá trình học tập.

Bạn có thể tìm học bổng để trang trải cho việc học tập. Đây là danh sách các tổ chức tài trợ mà chúng tôi thu thập được sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm học bổng. Đừng bỏ qua cơ hội nhận học bổng giáo dục hoặc các học bổng khác do trường cao đẳng hoặc trường đại học nơi bạn sẽ theo học cấp. Chúng tôi hy vọng các thông tin này là hữu ích!'

Follow us:
Written by

Study in the USA ®

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Tìm Hiểu Các Trường

Tacoma Community College

Tacoma Community College

$5,000—$10,000 Năm

Ngắn hạn/ tín chỉ Trường Nội trú/ Trường cấp II Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.