3 lời khuyên để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin thị thực F1 của bạn

3 lời khuyên để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin thị thực F1 của bạn

June 22nd, 2021

Để học tập tại Hoa Kỳ trong một chương trình tìm kiếm bằng cấp toàn thời gian, sinh viên quốc tế sẽ cần có visa F1. Quá trình nhận được Visa F1 của bạn có thể là một thời gian dài nhưng nó rất đáng giá! Trước khi bạn có thể nhận được Visa F1, bạn phải hoàn thành cuộc phỏng vấn trực tiếp chuyên sâu với viên chức lãnh sự. Mặc dù cuộc phỏng vấn này có vẻ đáng sợ, nhưng chúng tôi có ba mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho Cuộc phỏng vấn xin Visa F1 của mình.

Có khả năng hiểu lý do tại sao bạn muốn du học Mỹ

Người phỏng vấn sẽ hỏi bạn những câu hỏi rất cụ thể liên quan đến quá trình suy nghĩ của bạn về những quyết định bạn đã thực hiện trong cuộc đời. Ví dụ, một câu hỏi phổ biến được hỏi là, “Tại sao bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ? Tại sao không phải là Canada hay Vương quốc Anh? ” Đây là lý do tại sao bạn cần biết lý lẽ của mình liên quan đến các quyết định bạn đưa ra. Nếu bạn đã thực hiện chuyển đổi nghề nghiệp và đang tìm kiếm bằng cấp trong một lĩnh vực khác với lĩnh vực bạn đã học trước đây, bạn cần giải thích lý do tại sao bạn muốn chuyển đổi sang một lĩnh vực khác. Bạn sẽ cần giải thích lý do tại sao bạn chọn trường cụ thể mà bạn sẽ theo học. Người phỏng vấn của bạn sẽ hỏi bạn nhiều câu hỏi liên quan đến lý do tại sao bạn quyết định một số điều nhất định, vì vậy hãy tự phản ánh bản thân trước khi phỏng vấn và có thể trình bày rõ lý do của bạn.

Mang theo tất cả các tài liệu cần thiết

Người phỏng vấn của bạn sẽ yêu cầu xem các tài liệu cần thiết của bạn trong cuộc phỏng vấn của bạn. Điều rất quan trọng là phải mang theo tất cả các giấy tờ được yêu cầu, đặc biệt là các giấy tờ tài chính chứng minh rằng bạn sẽ có đủ khả năng sinh sống tại Hoa Kỳ trong thời gian học tập. Quan trọng hơn, bạn sẽ cần biết thông tin trên các tài liệu này, chẳng hạn như thu nhập của cha mẹ bạn, điểm của bạn và thông tin cá nhân khác. Người phỏng vấn của bạn sẽ muốn thấy rằng bạn đã đầu tư thời gian để làm quen với các chi tiết liên quan đến đơn đăng ký của bạn.

Hãy tự tin

Khi bạn nói chuyện với người phỏng vấn, hãy bình tĩnh và tự tin. Cách tốt nhất để tự tin là chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn của bạn. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi mà người phỏng vấn có thể hỏi bạn và tập trả lời các câu hỏi đó thành tiếng hoặc với một thành viên trong gia đình. Thực hành khả năng nói của bạn sẽ làm tăng sự tự tin của bạn. Tự tin sẽ cho người phỏng vấn thấy rằng bạn đã chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn và cam kết thực hiện mục tiêu học tập của bạn tại Hoa Kỳ.

Share:
Written by

Brianna Burrows

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.