Bài viết, Chuyển Tiếp Đến Trường Đại Học Mới, Study in the USA

Bài viết, Chuyển Tiếp Đến Trường Đại Học Mới, Study in the USA

2 năm cao đẳng cộng đồng + 2 năm trường đại học = bằng cử nhân

Một trong những điểm mạnh của giáo dục đại học Mỹ là sự dễ dàng linh hoạt cho phép sinh viên có thể chuyển từ trường cao đẳng hoặc đại học này sang một trường khác. Ví dụ, không có gì ngạc nhiên khi một sinh viên từ California chuyển đến học tại một trường ở Michigan, hoặc một sinh viên từ một trường tư thục nhỏ chuyển đến học tại một trường công lập lớn.

Sinh viên học cao đẳng cộng đồng hoàn thành yêu cầu giáo dục chung ở bậc thấp hơn có thể chuyển tiếp lên một trường đại học. Tại đó, sinh viên có thể học các khóa học cao hơn và hoàn thành chương trình lấy bằng cử nhân. Hình thức đó thường được gọi là “2 + 2”, mặc dù sinh viên có thể mất hơn bốn năm để hoàn thành tất cả khóa học để lấy bằng cử nhân.

Điều Quan Trọng của Kiểm Định

Chuyển tiếp đến, hoặc từ, một trường không được kiểm định cấp khu vực đều không được khuyến khích. Nếu sinh viên học một trường mà không được kiểm định cấp khu vực, rủi ro là các khóa học hoàn thành sẽ không được chuyển tiếp lên trường đại học được kiểm định.

Chuyển Tiếp Dễ Dàng

Santa Monica College ...

Nhiều trường cao đẳng và đại học có thỏa thuận đặc biệt được biết đến như “thỏa thuận liên kết” với các trường cao đẳng và đại học khác. Nhìn chung, những thỏa thuận đó cho phép chuyển tiếp “liền mạch” mà không hoặc ít có ảnh hưởng đến đơn vị học trình và thời gian. Ví dụ, một sinh viên kỹ thuật có thể học ba năm ở trình độ đại học tại một trường cao đẳng, sau đó chuyển tiếp lên một trường đại học khác trong hai năm. Sinh viên đó có thể lấy bằng cử nhân hoặc thạc sỹ sau năm năm học. Chương trình như vậy cũng có thể được gọi là “3+2” vì được thiết kế để hoàn thành trong vòng năm năm.

Trường cao đẳng cộng đồng thường có thỏa thuận liên kết với trường cao đẳng và đại học hệ bốn năm. 10 Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Maricopa ở khu đô thị của Phoenix, Arizona, hợp tác chặt chẽ với Trường Đại Học Arizona, Trường Đại Học Bang Arizona và Trường Đại Học Northern Arizona để đảm bảo các khóa học của Maricopa sẽ được chấp nhận chuyển tiếp.

Tất cả 115 trường cao đẳng cộng đồng California có thỏa thuận liên kết với hệ thống Trường Đại Học Bang California (CSU) và hệ thống Trường Đại Học California (UC). Ví dụ, nếu một sinh viên hoàn thành xuất sắc yêu cầu giáo dục chung của Trường Đại Học Bang California hoặc Trường Đại Học California tại Trường Cao Đẳng Santa Monica, sinh viên đó có thể chuyển tiếp đến một trong các trường đại học đó và hoàn thành hai năm cuối chương trình đại học lấy bằng cử nhân.

Không cho phép những khó khăn trong việc chuyển tiếp cản trở bạn. Nếu bạn đã có kế hoạch, chuyển tiếp lên đại học có thể là cách tốt để hoàn thành mục tiêu giáo dục của bạn và giúp bạn có thêm kinh nghiệm với môi trường đại học tại Mỹ. Giống như việc chuyển chế độ cần số trong một chiếc xe ô tô là cách để ô tô tăng tốc độ và mạnh mẽ hơn, chuyển từ một trường cao đẳng hoặc đại học sang một trường khác có thể giúp bạn đạt thành tích xuất sắc hơn.

Lời khuyên cho việc Chuyển Tiếp

  • Lên kế hoạch sớm. Nếu bạn biết bạn chuẩn bị chuyển tiếp trong quá trình học cao đẳng, bạn cần phải chuẩn bị để chuyển tiếp từ trước. Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin chính xác và thông báo cho tư vấn giáo dục của bạn.
  • Thường có một số lượng tối đa học trình mà bạn có thể chuyển tiếp lên đại học hoặc cao đẳng. Bạn nên tìm hiểu thông tin về số lượng học trình tối đa trước khi chuyển tiếp.
  • Chuyển số lượng học trình; không chuyển điểm. Thường khi chuyển tiếp bạn sẽ được yêu cầu đạt số điểm trung bình tối thiểu (GPA); tuy nhiên, điểm trung bình mà bạn đạt được tại một trường không ảnh hưởng đến điểm trung bình của trường khác.
  • Cuối cùng và quan trọng nhất là bạn phải thường xuyên tư vấn với chuyên gia tư vấn giáo dục và chuyên gia tư vấn sinh viên quốc tế của bạn trước khi chuyển tiếp. Ngoài việc chuyển số học trình, bạn cũng phải chuyển giấy tờ nhập cảnh của bạn đến trường mới.   

Lời khuyên của Sinh viên:

“Lúc trước, tôi đã không biết là sinh viên có thể bắt đầu học hai năm đầu tại trường cao đẳng cộng đồng và hoàn thành hai năm sau đó tại một trường đại học. Nhưng nhiều sinh viên đã làm như vậy.”

Meiyun Han, đến từ Trung Quốc Điều dưỡng tại Trường Cao Đẳng Merritt (một phần của Peralta)

Show More

Ken Bus là Giám đốc Chương trình Giáo dục Quốc tế tại Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Glendale ở thành phố Glendale, Arizona. Glendale là một trong hệ thống những Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Maricopa.

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®

Related Schools