Làm thế nào để có được học bổng cạnh tranh cho bậc đại học

Làm thế nào để có được học bổng cạnh tranh cho bậc đại học

June 17th, 2021

Theo Báo cáo của IIE Open Doors (2015), chỉ có 8% sinh viên đại học quốc tế dựa vào học bổng đại học Hoa Kỳ làm nguồn tài trợ chính vào năm ngoái, có nghĩa là trường đại học đã trang trải hầu hết hoặc toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt của họ.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên quốc tế khác đã nhận được học bổng dựa trên thành tích nhỏ hơn để trang trải một phần chi phí của họ. Những sinh viên này đến từ khắp nơi trên thế giới và mang những quan điểm văn hóa đa dạng đến các khu học xá của trường đại học.

Tuy nhiên, những sinh viên này có một số đặc điểm chung khiến họ trở nên cạnh tranh hơn trong cả việc tuyển sinh và các chương trình học bổng.

Điểm và điểm kiểm tra

Hầu hết các trường đại học sẽ xem xét điểm trung học và điểm ACT hoặc SAT của bạn như một cách để dự đoán bạn sẽ thể hiện tốt như thế nào ở trường đại học. Ngay cả khi ACT hoặc SAT là tùy chọn để nhập học, một trong những bài kiểm tra này thường sẽ được yêu cầu để xét học bổng. Một thực tế phổ biến giữa các trường cao đẳng Hoa Kỳ là định lượng điểm số và điểm kiểm tra để chọn lọc các ứng viên nhận học bổng dựa trên thành tích. Giữ điểm trung bình của bạn trong 25% hàng đầu của lớp trung học của bạn và đạt được điểm thi tiêu chuẩn cạnh tranh có thể tạo ra sự khác biệt khi nói đến học bổng.

Chương trình trung học

Các chương trình học bổng chọn lọc nhất cũng sẽ xem xét điểm số và điểm kiểm tra của bạn trong bối cảnh bạn đã gặp thử thách như thế nào ở trường trung học. Ví dụ, một học sinh có điểm số và điểm kiểm tra cao có thể không hấp dẫn đối với hội đồng học bổng như một học sinh khác đã tham gia vào các môn học và hoạt động khó khăn hơn trong thời gian học trung học. Các môn học nâng cao và các hoạt động ngoại khóa có thể cung cấp thêm bằng chứng thuyết phục rằng bạn đã sẵn sàng cho những thử thách của cuộc sống đại học ngoài chương trình học phổ thông thông thường.

Thư giới thiệu

Các ủy ban học bổng thường sẽ tham khảo thư giới thiệu của cố vấn và giáo viên của bạn để tìm hiểu thêm về bạn và xác minh rằng thông tin trong đơn đăng ký của bạn là chính xác. Hãy chắc chắn chọn cố vấn và giáo viên hiểu bạn nhất khi yêu cầu những lá thư này. Một lá thư giới thiệu tốt sẽ đề cập đến những phẩm chất độc đáo của bạn, nhấn mạnh bất kỳ thách thức nào bạn có thể phải đối mặt và giải thích cách bạn vượt qua thất bại. Ngoài ra, cố vấn hoặc giáo viên của bạn nên tham khảo bất kỳ thành tích nào mà bạn có thể đã đề cập trong đơn đăng ký của mình.

Tuyên bố cá nhân và phỏng vấn

Các chương trình tuyển sinh và học bổng có chọn lọc sẽ muốn đảm bảo rằng bạn là người 'phù hợp' với môi trường trường. Tuyên bố cá nhân là cơ hội để bạn giải thích lý lịch, sở thích và mục tiêu tương lai của bạn khi chúng liên quan đến môi trường học tập và sứ mệnh của tổ chức. Nghiên cứu trường cao đẳng hoặc đại học mà bạn đang đăng ký, và sau đó thực hành viết về bản thân bạn liên quan đến những gì bạn đã học về khuôn viên trường. Bạn cũng có thể cần phải phỏng vấn với một ủy ban học bổng qua điện thoại. Thực hành truyền đạt tuyên bố cá nhân của bạn trong một hình thức phỏng vấn. Câu hỏi phỏng vấn và tuyên bố cá nhân phổ biến bao gồm:

  • Mô tả một người mà bạn ngưỡng mộ.
  • Điều gì khiến bạn thành công?
  • Làm thế nào để bạn đối phó với thất bại?
  • Trường đại học này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu trong tương lai như thế nào?

Đăng ký sớm và quan tâm

Chờ đợi cho đến thời hạn nộp đơn cuối cùng, hoặc nộp đơn muộn sẽ không giúp bạn giành được học bổng. Các trường cao đẳng và đại học thường ưu tiên học bổng cho những sinh viên nộp đơn sớm vì những sinh viên này có vẻ là những sinh viên quan tâm và có khả năng đăng ký học cao nhất. Sinh viên liên hệ với nhân viên và giảng viên sớm trong quá trình này cũng có thể đạt được lợi thế. Các ủy ban học bổng thậm chí có thể ghi lại tính kịp thời và chất lượng của những tương tác này để tham khảo và xem xét trong tương lai. Tận dụng Hành động sớm, Quyết định sớm và các thời hạn ưu tiên khác.

Share:
Written by

Richard O’Rourke

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.