Một ngày trong cuộc đời của một sinh viên Felician

Một ngày trong cuộc đời của một sinh viên Felician

June 3rd, 2021

Bởi Tiara Rawlins

Này, mọi người, tên tôi là Tiara! Tôi là sinh viên tại Đại học Felician , và tôi là sinh viên năm cuối trong lĩnh vực tâm lý học. Và đây là một đoạn clip nhỏ về những gì tôi làm vào thứ Ba ở đây tại Felician.

Buổi sáng không dài của tôi

Một ngày của tôi bắt đầu lúc 7:30 sáng Các buổi sáng của tôi thường bắt đầu chậm vì buổi sáng không phải là yêu thích của tôi☺️. Để tỉnh táo hơn một chút, tôi chạy bộ 20 phút và trở về ký túc xá để tắm rửa nhanh chóng. Khoảng thời gian này những người bạn của tôi bắt đầu thức dậy, vì vậy chúng tôi có những cuộc trò chuyện nhỏ sau đó tôi nhận ra rằng tôi có việc và không có nhiều thời gian để nói chuyện.

Share:
Written by

Tiara Rawlins

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.