Bài thi GRE® (Graduate Record Examinations®)

Bài thi GRE® (Graduate Record Examinations®)

Ai phải thi GRE:

Các sinh viên nộp đơn vào các chương trình cao học về khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội, kinh doanh, nhân văn và nghệ thuật, giáo dục, hoặc các lĩnh vực khác, cũng như sinh viên nộp đơn vào chương trình MBA, đều thi GRE. Bài thi được thiết kế để giúp các trường cao học, đại học kinh doanh và các nhà tài trợ học bổng trên toàn thế giới đánh giá trình độ và tiêu chuẩn khả năng của sinh viên nộp đơn vào các chương trình cao học.

Nơi nộp đơn:

Vào trang www.ets.org/gre để đăng ký thi GRE và tìm hiểu thông tin cập nhật về các dịch vụ và chương trình thi GRE.

Kỳ thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, 2011, bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh thay thế bài thi GRE Tổng quát hiện hành. Bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh đo lường cùng các kỹ năng như bài thi GRE Tổng quát trước đây – lý luận ngôn ngữ, lý luận định lượng và viết luận phân tích. Đây là những kỹ năng đã được phát triển trong một thời gian dài và không giới hạn trong bất cứ lĩnh vực học tập cụ thể nào, nhưng rất quan trọng cho tất cả các lĩnh vực. Bài thi hiệu chỉnh cho bạn một kinh nghiệm thi tốt hơn và các loại câu hỏi mới cho phép biểu lộ khả năng và trình độ của bạn sẵn sàng cho trình độ cao học. Dưới đây là những gì bạn có thể thấy nơi bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh:

 • Nhiều tình huống của đời sống thật hơn để phản ánh tư duy của bạn đối với sự đòi hỏi và thách thức của các chương trình cao học và đại học kinh doanh ngày nay
 • Bớt tùy thuộc vào từ ngữ không liên quan đến ngữ cảnh, chú trọng hơn đến khả năng đọc – và không có các câu hỏi phản nghĩa hay chọn cặp từ tương ứngg
 • Nhiều đặc điểm mới, bao gồm cả khả năng chỉnh sửa hoặc thay đổi câu trả lời của bạn, bỏ qua câu hỏi và nhiều hơn nữa, tất cả trong một phần, cho phép bạn sử dụng các chiến lược làm bài thi của riêng bạn
 • Các dạng câu hỏi mới, như ghi vào một số hoặc được dùng nhiều câu trả lời cho một câu hỏi, nhờ vậy bạn có thể chứng minh hữu hiệu những gì bạn biết
 • Cung cấp máy tính trên màn hình cho phần Lý luận định lượng (Các thí sinh lấy bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh bằng bản in sẽ được cấp máy tính tại trung tâm thi trong lúc làm bài)

Cơ cấu của bài thi trên máy tính:

Lý luận ngôn ngữ: đo lường khả năng phân tích và đánh giá tài liệu bằng văn bản và tổng hợp thông tin trong văn bản, phân tích mối quan hệ giữa các thành phần của câu, và nhận biết mối quan hệ giữa từ ngữ và khái niệm. Hai phần, 30 phút, 20 câu hỏi

Lý luận định lượng: đo lường khả năng toán cơ bản và thông hiểu các khái niệm toán sơ đẳng cũng như đo lường kỹ năng lý luận định lượng và giải các vấn đề lượng tính. Các câu hỏi đòi hỏi đồng đều những kỹ năng toán học như số học, đại số, hình học và phân tích số liệu. Hai phần, 35 phút, 20 câu hỏi

Viết luận phân tích: đo lường khả năng trình bày rõ ràng và hỗ trợ các ý tưởng phức tạp, phân tích phê bình, và duy trì một cuộc thảo luận tập trung và thống nhất. Phần này không đánh giá kiến thức cụ thể và cũng không có câu trả lời nào là đúng nhất. Một phần với hai bài thi viết: Một bài phân tích vấn đề, 30 phút; một bài phân tích phê bình, 30 phút

Phần không chấm điểm: một phần không xác định và không được chấm điểm có thể được cho vào bài thi và không nằm theo thứ tự nào.

Phần nghiên cứu: một phần về nghiên cứu được xác định, không được chấm điểm có thể được cho vào bài thi và nằm ở cuối bài thi.

Cơ cấu của bài thi trên bản in:

Lý luận ngôn ngữ: hai phần, 35 phút, 20 câu hỏi cho mỗi phần
Lý luận định lượng: hai phần, 35 phút, 20 câu hỏi cho mỗi phần

Viết luận phân tích: hai phần: một phần, Phân tích vấn đề: 30 phút; một phần, Phân tích phê bình, 30 phút

Có khoảng 700 trung tâm khảo thí được chính thức công nhận tại hơn 160 quốc gia, vì vậy, bạn luôn có thể tìm được địa điểm thi thuận tiện. Kỳ thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh qua máy tính sẽ được tổ chức quanh năm ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Tại các khu vực trên thế giới không có hệ thống thi trên máy tính, kỳ thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh bằng bản in sẽ được thực hiện một năm đến ba lần, trong tháng Mười, tháng Mười một và tháng Hai.

Luyện thi

Các công cụ chính thức miễn phí để luyện thi được cung cấp cho bạn dễ dàng thực tập cho kỳ thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh, bao gồm

 • Phần mềm POWERPREP® II, một công cụ luyện thi toàn diện duy nhất, giống như bài thi qua máy tính thật mà bạn sẽ không tìm được nơi nào khác
 • The Practice Book for the Paper-Based GRE® revised General Test, (Sách luyện thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh bằng bản in) giúp cho thí sinh thực tập bài thi mô phỏng kỳ thi GRE®Tổng quát hiệu chỉnh bản in

Để bắt đầu chuẩn bị ôn tập, bạn hãy tham khảo các công cụ luyện thi chính thức MIỄN PHÍ của chúng tôi hiện có tại www.ets.org/gre/revised/prepare.

Đăng ký dự thi

Bạn có thể dùng thẻ tín dụng đăng ký dự thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh qua mạng tại www.ets.org/gre/revised_general/register. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh bằng máy tính qua điện thoại, hoặc thư tín, và bạn có thể gửi thư đăng ký thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh bằng bản in. Vào trang www.ets.org/gre để biết thêm chi tiết. Lệ phí thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh là 160 USD tại Hoa Kỳ, Guam, US Virgin Islands và Puerto Rico, và 190 USD tại tất cả các địa điểm khác. Vào trang www.ets.org/gre/excitingchanges/learn để biết thêm chi tiết.

Báo điểm

Thang điểm sẽ được thay đổi trong Bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh. Dưới đây là những điều bạn cần biết về thang điểm mới:

 • Điểm của phần Lý luận ngôn ngữ sẽ được cho theo thang Điểm ngôn ngữ mới 130–170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một (so với thang điểm 200–800 với điểm tăng lên từng 10 điểm)
 • Điểm của phần Lý luận định lượng sẽ được cho theo thang Điểm định lượng mới 130–170, với số điểm tăng lên từng 1 điểm một (so với thang điểm 200–800 với điểm tăng lên từng 10 điểm)
 • Điểm của phần Viết luận phân tích sẽ tiếp tục được cho theo thang điểm Viết luận phân tích 0–6, với số điểm tăng lên từng nữa điểm một. Phần mô tả kỹ năng viết luận phân tích tiêu biểu cho những mức điểm nào đó được trình bày trong tờ rơi kèm theo phiếu báo điểm và trên trang mạng GRE tại www.ets.org/gre/revised_general/prepare/analytical_writing/score_level_descriptions.

Nếu bạn không trả lời bất cứ câu hỏi nào trong phần Ngôn ngữ, Định lượng hoặc Viết luận phân tích bạn sẽ được điểm không (No Score - NS) cho câu hỏi đó. Hãy kiểm tra hạn chót phải gửi điểm thi cho các trường mà bạn đang nộp đơn, cũng như thời hạn báo cáo điểm thi đặc biệt nếu bạn đang có kế hoạch thi vào giữa tháng Tám và tháng Mười một. Nếu nhà trường cần điểm số của bạn trước tháng Mười một, bạn phải thi trước tháng Tám để đảm bảo bạn có điểm thi đúng hạn.

TakeTheGRE.com và Facebook Để giúp bạn chuẩn bị luyện thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh, trang mạng mới TakeTheGRE.com có thông tin về bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh đồng thời cung cấp công cụ luyện thi chính thức miễn phí. Bạn có thể đăng ký để được gửi thư thông báo và nhắc nhở miễn phí về đăng ký, luyện thi và nhiều thông tin khác. Ngoài ra chương trình GRE còn có trang Facebook riêng tựa đề “I’m Taking the GRE revised General Test”("Tôi sắp sửa thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh"). Trang này cung cấp cho bạn nhiều cơ hội hơn để xem các lời khuyên đi thi, cổ vũ các thí sinh tương lai và nhận được thông tin rõ ràng về bài thi GRE Tổng quát hiệu chỉnh. Hãy đến cùng chúng tôi trên Facebook.

Bài thi GRE Chuyên ngành

Bài thi GRE Chuyên ngành có thể giúp bạn nổi bật so với các ứng viên khác bằng cách nhấn mạnh kiến thức và mức độ kỹ năng của bạn trong một lãnh vực cụ thể. Bài thi Chuyên ngành đo lường sự thành đạt ở cấp đại học trong tám lĩnh vực học tập cụ thể như sau:

 • Sinh hóa, Sinh học tế bào và phân tử
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Khoa học Vi tính
 • Văn chương Anh
 • Toán học
 • Vật lý
 • Tâm lý học

Mỗi Bài thi Chuyên ngành giả định là sinh viên có kiến thức rộng rãi về ngành học chính ở đại học hoặc có kinh nghiệm sâu xa trong ngành này. Các kỳ thi được tổ chức tại trung tâm thi bằng bản in được ủy quyền, trên toàn thế giới mỗi năm đến ba lần, trong tháng Mười, tháng Mười một và tháng Tư. Thông tin chi tiết về nội dung của các kỳ thi có trên trang mạng của GRE tại www.ets.org/gre/subject/about.

Luyện thi

Các tài liệu luyện thi chính thức miễn phí được cung cấp cho mọi người đăng ký đi thi trên toàn thế giới hoặc cho những ai viếng trang mạng www.ets.org/gre/subject/prepare. Mỗi cuốn sách luyện thi chuyên ngành có đầy đủ các bài thi toàn diện và đáp án, các chiến lược thi và thông tin giúp bạn hiểu số điểm đạt được. Sách luyện thi phù hợp được gửi đến người đăng ký thi chuyên ngành, hoặc bạn có thể tải về tài liệu này miễn phí tại www.ets.org/gre/subject/prepare.

Đăng ký dự thi

Bạn có thể dùng thẻ tín dụng đăng ký dự thi GRE Chuyên ngành qua mạng tại www.ets.org/gre/subject/register. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng ký thi GRE Chuyên ngành bằng thư qua bưu điện. Vào trang www.ets.org/gre/subject để biết thêm chi tiết.

Lệ phí thi GRE Chuyên ngành là 150 USD tại tất cả các địa điểm trên toàn thế giới và 130 USD tại Hoa Kỳ, trong các lãnh địa Hoa Kỳ và Puerto Rico.

Báo điểm

Mỗi bài thi Chuyên ngành được cho điểm trên thang điểm 200–990. Một số bài thi Chuyên ngành còn được điểm thứ cấp trên thang điểm 20–99. Điểm thi Chuyên ngành sẽ được gửi cho bạn và các trường đại học bạn chỉ định trong vòng sáu tuần sau ngày thi.

Giúp các Trường Tìm thấy Bạn

Dịch vụ tìm kiếm GRE®

Dịch vụ tìm kiếm GRE MIỄN PHÍ có thể giúp bạn tìm đúng trường và nhà tài trợ chương trình học, dựa trên thông tin bạn cung cấp. Nếu trường đại học nào đó xem hồ sơ ứng viên của bạn và xác định bạn thích hợp với trường, họ có thể liên lạc trực tiếp với bạn và cho bạn biết về chương trình của họ. Đây là một cách hiệu quả để kết nối với các trường cao học và đại học kinh doanh bạn có thể đã không chọn. Bạn sẽ được quyền chọn tham gia Dịch vụ tìm kiếm khi bạn đăng ký thi GRE. Hoặc bạn có thể ghi danh vào Dịch vụ tìm kiếm bất cứ lúc nào khác. Tìm hiểu thêm tại trang mạng www.ets.org/gre/stusearch.

Để biết thêm thông tin về kỳ thi GRE và tất cả các dịch vụ, xin vào trang www.ets.org/gre.

Show More

Courtesy of Educational Testing Service Copyright (C) 2014 by Educational Testing Service. All rights reserved. ETS, the ETS logo, GRE, POWERPREP and ScoreSelect are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries. Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®