Trường và trường đại họcة

Trường và trường đại họcة

Trường College và trường University khác nhau như thế nào? Tôi không hiểu rõ lắm vì ở xứ tôi hai từ này có nghĩa khác xa nhau.

Tại Hoa Kỳ, từ "school, hay trường" mô tả bất cứ nơi nào mà người ta có thể học. Bạn có thể gọi trường đại học nhỏ (college) là một "trường". Bạn cũng có thể gọi trường đại học bốn năm (university) là "trường". Bạn có thể dùng từ "trường" cho bất cứ viện Anh ngữ, chương trình hậu đại học, hoặc trường trung học nào.

Đại học là trường học tiếp theo sau trung học. Trường đại học ở Hoa Kỳ không phải là trường trung học. Các chương trình đại học bắt đầu trong năm thứ mười ba của chương trình học, khi học sinh được 17 hoặc 18 tuổi hoặc lớn hơn.

Trường đại học hai năm cấp bằng Cao đẳng. Trường đại học bốn năm cấp bằng Cử nhân. Các trường cấp những học vị này được gọi là trường "đại học cử nhân".

Trường "đại học" là một nhóm các trường học sau cấp trung học. Ít nhất một trong những trường trong nhóm này là trường đại học nơi sinh viên được cấp bằng Cử nhân. Một số trường khác trong nhóm trường đại học là trường "hậu đại học", nơi sinh viên được cấp các bằng cao cấp. Vì thế, trường đại học cấp cả bằng Cử nhân lẫn bằng hậu đại học như Thạc sĩ (MA) và Tiến sĩ (Ph.D.).

Bạn có thể lấy bằng Cử nhân tại một trường đại học. Tuy nhiên, sinh viên ở Mỹ thích sử dụng từ "college" (trường đại học) hơn thay vì từ "university" (trường đại học bốn năm) khi họ nói về chương trình đại học bốn năm và bằng Cử nhân. Họ nói “going to college” khi nói về việc học đại học và dùng từ "college degree" cho bằng cử nhân khi nói về chương trình cử nhân tại một trường đại học.

Hầu hết các "college", hay trường đại học, là những trường học riêng biệt. Các trường này không nằm ở trong trường đại học bốn năm. Một số trường đại học dạng "college" là một phần của một trường đại học và nằm trong khuôn viên trường đại học. (Từ "campus", hay khuôn viên đại học, nói chung về tất cả các tòa nhà thuộc trường đại học và các khu vực chung quanh trường.) Một vài trường đại học dạng "college" cung cấp chương trình hậu đại học cho một số môn học chọn lọc. Tuy nhiên, thường là các trường đại học bốn năm mới có các chương trình hậu đại học. Vì vậy, người Mỹ dùng từ "university", hay đại học bốn năm, chứ không phải là "college", hay đại học, khi họ muốn nói đến các chương trình hậu đại học.

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®