Câu chuyện của sinh viên quốc tế

Câu chuyện của sinh viên quốc tế

November 7th, 2021

GIỚI THIỆU ...
Câu chuyện của sinh viên quốc tế

Trong podcast mới của chúng tôi, chúng tôi sẽ nói chuyện với các sinh viên quốc tế hiện tại và cũ cũng như các chuyên gia giáo dục đại học. Chúng tôi khám phá ra những điều thú vị, độc đáo, có tác động mà những sinh viên và nhà giáo dục này mang lại cho thế giới, một phần nhờ vào quá trình học tập của họ ở Hoa Kỳ

Tham gia cùng chúng tôi trong hành trình của họ và theo dõi không gian này, nơi bạn sẽ tìm thấy các liên kết và thông tin ngay khi podcast ra mắt vào tháng 11 năm 2021!

Follow us:
Written by

Study in the USA

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Consulta estas instituciones educativas

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.