Trường Cao đẳng Cộng đồng ở Hoa Kỳ là gì?

Trường Cao đẳng Cộng đồng ở Hoa Kỳ là gì?

August 18th, 2021

Bởi Brianna Burrows

Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cung cấp nhiều sự lựa chọn về giáo dục đại học cho sinh viên quốc tế. Có các trường cao đẳng cộng đồng, trường cao đẳng, trường đại học, và nhiều hơn nữa. Nhiều sinh viên quốc tế không quen thuộc với hệ thống giáo dục của Mỹ và do đó, có thể không hiểu trường cao đẳng cộng đồng là gì.

Cao đẳng cộng đồng , đôi khi được gọi là trường cao đẳng cơ sở, là một trường học hai năm cung cấp giáo dục đại học với giá cả hợp lý như một con đường dẫn đến bằng cấp bốn năm. Theo Hiệp hội các trường Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ, có 1.167 trường cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ . Hoàn thành văn bằng 2 năm tại trường cao đẳng cộng đồng được gọi là bằng cao đẳng.

Lợi thế của việc theo học trường cao đẳng cộng đồng là sinh viên có thể tiết kiệm tiền bằng cách theo học trường cao đẳng cộng đồng trong hai năm và sau đó chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm, nơi họ sẽ hoàn thành chương trình học của mình . Chi phí trung bình để theo học đại học cộng đồng công lập là $ 2,713 mỗi năm. Để so sánh, chi phí trung bình để theo học một trường cao đẳng hoặc đại học công lập bốn năm là $ 7.605 mỗi năm .

Ngoài việc tiết kiệm tiền, nhiều trường cao đẳng cộng đồng cung cấp chứng chỉ và bằng cấp trong các lĩnh vực định hướng nghề nghiệp chuyên biệt, chẳng hạn như công nghệ kỹ thuật, cơ khí ô tô hoặc nghiên cứu pháp lý, cho phép sinh viên tham gia lực lượng lao động nhanh hơn so với học đại học 4 năm.

Nhiều trường cao đẳng cộng đồng hiện đang cung cấp các bằng cử nhân chọn lọc bên cạnh các bằng liên kết. Vì điều này, nhiều trường cao đẳng cộng đồng đã thay đổi tên của họ để loại bỏ 'cộng đồng' và tự gọi mình là 'trường cao đẳng' do cung cấp chương trình cấp bằng 4 năm. Ví dụ, Cao đẳng Cộng đồng Bellevue bây giờ là Cao đẳng Bellevue và Cao đẳng Cộng đồng Trung tâm Seattle giờ là Cao đẳng Trung tâm Seattle.

Theo học tại một trường cao đẳng hoặc cao đẳng cộng đồng ở Hoa Kỳ là cơ hội tuyệt vời để sinh viên quốc tế nhận được nền giáo dục đại học với mức giá phải chăng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những trường cung cấp văn bằng 2 năm, bằng cách nhấp vào đây .

Share:
Written by

Brianna Burrows

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.