Tôi Có Thể Làm Việc Tại Hoa Kỳ Trong Khi Học Tập Không?

Tôi Có Thể Làm Việc Tại Hoa Kỳ Trong Khi Học Tập Không?

August 18th, 2021

Chi phí học tập tại Hoa Kỳ có thể đắt đối với sinh viên quốc tế và cả sinh viên thực sự Hoa Kỳ. Vừa học vừa làm có thể hữu ích để giảm chi phí học tập của bạn và cung cấp cho bạn kinh nghiệm làm việc có thể áp dụng. Nhiều sinh viên quốc tế thắc mắc, liệu tôi có thể làm việc tại Mỹ khi học tập không? Câu trả lời ngắn gọn là có, sinh viên quốc tế có thể làm việc tại Hoa Kỳ trong khi học tập nhưng có một số hạn chế .

Sinh viên quốc tế có thị thực F-1 và M-1 được phép làm việc trong khuôn viên trường và trong các chương trình đào tạo quy định. Sinh viên không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường trong năm học đầu tiên. Các công việc trong khuôn viên trường được định hướng cho sinh viên như làm việc trong thư viện, quán cà phê, hoặc trung tâm sinh viên.

Sinh viên có thể kiếm được việc làm ngoài khuôn viên trường sau khi hoàn thành năm học đầu tiên thông qua các chương trình dành riêng cho sinh viên quốc tế đang tìm kiếm việc làm như Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) , Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) Mở rộng Đào tạo Thực hành Tùy chọnĐào tạo Thực hành Ngoại khóa (CPT) .

Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) là một chương trình cho phép sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ làm việc tạm thời lên đến 12 tháng. OPT có thể được hoàn thành cả trước hoặc sau khi hoàn thành chương trình học của bạn , nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn chỉ được phép làm việc tổng cộng 12 tháng bao gồm cả trước khi hoàn thành bằng cấp và sau khi hoàn thành bằng cấp.

Sinh viên quốc tế hoàn thành các bằng cấp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có đủ điều kiện để đăng ký OPT gia hạn 24 tháng sau khi hoàn thành, bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm 2016.

Đào tạo thực hành ngoại khóa là một chương trình tạm thời cho phép sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến chuyên ngành của họ thông qua việc làm, thực tập có lương hoặc không lương, hoặc giáo dục hợp tác (co-op) .

Trong thời gian học tập tại Hoa Kỳ, bạn sẽ được phép làm việc với một số hạn chế tối thiểu. Hầu hết các trường cao đẳng và đại học có thể hỗ trợ sinh viên quốc tế tìm kiếm việc làm trong khuôn viên trường và ngoài khuôn viên trường.

Share:
Written by

Brianna Burrows

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.