Sự khác biệt giữa Đại học Công lập và Tư thục là gì?

Sự khác biệt giữa Đại học Công lập và Tư thục là gì?

August 5th, 2021

Bởi Brianna Burrows

Hoa Kỳ có rất nhiều tổ chức cung cấp giáo dục đại học. Có rất nhiều lựa chọn nên sinh viên quốc tế có thể rất choáng ngợp khi hiểu các lựa chọn khác nhau. Một trong những câu hỏi phổ biến của sinh viên quốc tế là sự khác biệt giữa trường đại học công lập và tư thục là gì?

Đại học công lập

Trường đại học công lập, còn thường được gọi là trường đại học công lập, được tài trợ bởi công chúng thông qua chính phủ của bang đó. Ví dụ, UCLA là một trường đại học công lập và được tài trợ bởi bang California. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ đều có một trường đại học hoặc cao đẳng công lập.

Đại học tư thục

Một trường đại học tư nhân không được tài trợ hoặc điều hành bởi chính phủ. Ví dụ, Đại học Loyola Marymount không được tài trợ bởi bang California, nhưng được tài trợ một phần bởi các khoản tài trợ do các nhà tài trợ tư nhân trao tặng. Mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ đều có các trường đại học hoặc cao đẳng tư nhân.

Có gì khác biệt?

Sự khác biệt rõ ràng nhất là giá cả. Các trường đại học công lập ít tốn kém hơn các trường đại học tư thục. Các trường đại học tư nhân có thể tốn hơn 100.000 đô la cho một văn bằng bốn năm. Trong khi các trường đại học công lập có thể rẻ hơn, các trường đại học tư thục có xu hướng đa dạng hơn về mặt địa lý vì học phí ở cùng một mức giá cho sinh viên bất kể họ sống ở tiểu bang mà trường đại học đó đang ở. Ngoài ra, các trường đại học công lập đa dạng hơn về mặt nhân khẩu học do chi phí học phí thấp hơn.

Có rất nhiều trường đại học tư thục và công lập có uy tín cao ở Mỹ. Mặc dù, theo bảng xếp hạng của US News Best Colleges, 19 học viện đầu tiên là các trường đại học điện tử. Điều đó không có nghĩa là không có các trường đại học công lập danh tiếng ở Hoa Kỳ. Có nhiều trường đại học công lập được xếp hạng cao; học phí thấp hơn không đồng nghĩa với một nền giáo dục chất lượng thấp hơn.

Share:
Written by

Brianna Burrows

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Partner Services

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

You can unsubscribe at any time.