Hindistan ve Liberal Sanatlar Eğitimi

Hindistan ve Liberal Sanatlar Eğitimi

Mümkün olduğu kadar çok insana iyi içerik getirme çabamızda, bu makaledeki metin makine tarafından tercüme edilmiştir, bu nedenle lütfen hataları affedin. Teşekkür ederim!

Bu oldu, Hindistan'da Liberal Sanatlar Eğitiminin keşfi. Hindistan bir zamanlar doktorlara, mühendislere, avukatlara ve devlet dairelerinde yaşam boyu kariyerlere saygı duyan bir ülkeyken, 1.3 Milyar nüfuslu, hızla büyüyen ve çarpıcı biçimde değişen bir ülke. Bugün Hindistan dünyanın en büyük beşinci ekonomisi haline geldi.

Hindistan'ın genç nesilleri için bu ne anlama geliyor?

Bu, Hindistan'ın yalnızca mevcut istihdam sektörlerinde değil, henüz düşünülmemiş sektörlerde de istihdam yaratma konusunda muazzam fırsatlara sahip bir ülkeye doğru ilerlediği anlamına geliyor. Hindistan'da bir zamanlar sınırlı alanlarda iş güvenliği güvencesi varken, şimdi Hindistan yeni dünyanın eşiğinde, birden fazla alan oluşturabileceğiniz ve ortak olabileceğiniz ve başkaları için yeni fırsatlar ve işler yaratabileceğiniz bir dünya. Şimdi, Hindistan'ın araştırma, analitik ve sınıf akademisini birleştiren, kültürler arası anlayışı güçlendiren, birden fazla ülkede bir arada var olan iş güçlerini harekete geçiren ve Hindistan'ın ilerlediği gerçeğini temel alan bir eğitim platformuna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Ancak, Hindistan hızla ilerlerken, Hindistan'da hala geniş nüfusunu barındırabilecek liberal sanat kolejlerinden yoksunuz.

Ashoka Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisi olan Sara Krishnan, “Ashoka'nın Hindistan'daki birkaç başarılı liberal sanat kolejinden biri olması, Hindistan eğitim sisteminin ezberci öğrenme sisteminden ayrılmak ve tek bir alanda uzmanlaşmanın ötesine geçmek istediğini gösteriyor. . Asla mümkün görünmeyen şekillerde iç içe geçmiş konuların olanaklarını keşfetmek istiyor.” Bununla birlikte, Hindistan'da Ashoka Üniversitesi , PDPU-Liberal Çalışmalar Okulu ve Alev Üniversitesi gibi gelişen liberal sanat kolejleri 'birkaç' kişi için var ve ne yazık ki Hindistan'ın sağlam bir liberal sanat eğitimi arayan öğrencilerinin büyük çoğunluğunu içerme kapasitesine sahip değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girdiği yer burasıdır. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kolejler, öğrenci nüfusları içinde bir çeşitlilik için baskı yapıyor. ABD üniversitelerindeki uluslararası öğrencilere duyulan ihtiyaç, liberal sanatlar eğitiminin kalbini oluşturur, yüksek öğrenimin çeşitlilikle büyüdüğü bilgisi, kültürler arası bilgi, uluslararası uzmanlık getirir ve küresel ekonomiye ve politik manzaraya katkıda bulunur, bunların hepsi bu alanda kalmak için çok gereklidir. fütüristik küresel yarış. Liberal sanatlar eğitimi gelecek ve şimdidir.

Preeti Rajendran
Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı, Washington & Jefferson College

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®