Lisans ve Lisansüstü programlar arasındaki farklar nelerdir?

Lisans ve Lisansüstü programlar arasındaki farklar nelerdir?


Yüksek Lisans/Doktora Programları Bul
Lisans Programları Bul


Bir uluslararası öğrenci olarak ihtiyaçlarınıza karşılık gelen en iyi lisans veya lisansüstü programını bulmak istiyorsunuz. ABD’deki okulları araştırırken “lisans” ve “lisansüstü” programları arasında birçok önemli farkın olduğunu bilmeniz gerekir.

Lisans programlarının önlisans ve lisans diplomaları; lisansüstü programların ise yüksek lisans ve doktora diplomaları verdiğini biliyorum. Bunun dışında başka ne gibi farklar var?

Cevap: Elbette aralarında başka farklar da var. En önemlilerinden bazıları şöyledir:

  1. Lisans programları daha genel yapıdadır; lisansüstü eğitime dahil olmayan çeşitli genel eğitim konularını kapsar. Lisansüstü programlar oldukça uzmanlaşmış olup lisans programlarından çok daha ileri bir düzeydedir.
  2. Lisans sınıfları genelde daha kalabalık ve daha az bireyselleşmiştir. Lisansüstü programlarda öğrenciler çoğunlukla öğretim üyeleriyle birebir temelde ve daha yakın çalışırlar.
  3. Bazı lisans programları bitirme projesi veya eşdeğer bir ödev yapmayı gerektirirken, lisansüstü eğitimler daha çok araştırma odaklıdır. Yüksek lisans ve doktora programları, kısmen sınıf içi eğitimi içermesine rağmen araştırma hazırlığı ve tez savunması çoğu programın temel odak noktasıdır. Lisans programları genelde alınan derslere dair sınavlarla sınırlıyken lisansüstü programlarda geniş kapsamlı sınavlara büyük önem verilir.
  4. Lisans bölümünü değiştirmek ve bölüme devam ederken başka bir fakülteye geçmek göreceli kolayken bunu lisansüstü programlarda yapmak çok daha zordur; çünkü lisansüstü bölümler belli bir uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Örneğin psikoloji alanındaki lisansüstü programlar bir üniversiteden diğerine oldukça farklılık gösterebilir.  

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®