Uluslararası Öğrencilere Yönelik Giriş Sınavları | Study in the USA

Uluslararası Öğrencilere Yönelik Giriş Sınavları | Study in the USA

ABD için IELTS

Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemi

IELTS Nedir?

IELTS, anadili İngilizce olmayan öğrencilerin yüksek öğrenime kabul edilmeleri için dil seviyelerini değerlendirmeye yarayan sınavlardan biridir. IELTS, dört dil becerisini test eder: dinleme, okuma, yazma ve konuşma.

IELTS Sınavına Kimler Girebilir?

IELTS sınavının iki versiyonu vardır. Akademik Modülü, eğitim dili İngilizce olan yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Genel Eğitim Modülü, orta öğrenimini, sertifika programlarını veya mesleki eğitim programlarını yurtdışında almayı planlayanlara yöneliktir.

IELTS Sınavına Kaydınızı Yaptırın

http://takeielts.britishcouncil.org/book

TOEFL

TOEFL Nedir?

TOEFL sınavı, 9.000'den fazla kolej, üniversite ve aracı kurum tarafından kabul edilen dünyada en çok saygı gören İngilizce dil sınavıdır. TOEFL iBT sınavı, İngilizceyi üniversite seviyesinde anlama ve kullanma becerinizi ve akademik ödevleri yapabilmek için dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinizi en iyi nasıl bir arada kullanabileceğinizi ölçer.

TOEFL Sınavına Kimler Girebilir?

Bir yüksek öğrenim kurumunda eğitim almayı düşünen öğrenciler, İngilizce dil öğrenim program kabulleri ve mezuniyeti, burs ve sertifika adayları, dildeki ilerlemelerini görmek isteyen İngilizce dil eğitimi alanlar ile vize için başvuru yapan öğrenciler ve çalışanlar.

TOEFL Sınavına Kaydınızı Yaptırın

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

SAT

SAT Nedir?

SAT, çoktan seçmeli sorulardan ve okulda geliştirdiğiniz becerilerinizi ve bu becerileri kullanma yeteneğinizi ölçen bir kompozisyon yazma görevinden oluşur. SAT puanları, üniversite düzeyinde bir eğitimi yapacak şekilde akademik olarak hazır olup olmadığınızın bir göstergesini sunarak üniversitelere daha yerinde karar vermelerinde yardımcı olur. Sınav, üç testten oluşan iki bölümü kapsar: Okuma, Matematik, Yazma; Dil artı bir seçmeli Kompozisyon. Bazı okullar Kompozisyon yazmanızı şart koşabilir, o yüzden SAT sınavına girmeden okullara sorun.

SAT Sınavına Kimler Girebilir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kolej veya üniversitede dört yıllık bir lisans programına başvuran öğrencilerden SAT gibi bir giriş sınavına girmeleri istenebilir.

SAT Sınavına Kaydınızı Yaptırın

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

GRE Genel Sınavı ve Konu Sınavları

GRE Nedir?

GRE Genel Sınavı, sözel akıl yürütme, sayısal akıl yürütme, analitik düşünme ve analitik yazma becerileriniz gibi uzun bir süreçte geliştirdiğiniz, bellli bir eğitim konusuyla ilgisi olmayan ama aynı zamanda genelde önemli kabul edilen becerilerinizi ölçer.

GRE Konu Sınavları, belli bir eğitim konusuna dair bilginizi ölçen başarı sınavlarıdır.

GRE Sınavına Kimler Girebilir?

Dünyanın her yerinden bir master, MBA, uzmanlık master programı, işletme veya doktora diploması almak isteyen yüksek lisans ve işletme okullarına başvuru yapacak aday öğrenciler GRE Genel Sınavına girerler.

GRE Konu Sınavları, şu altı bölümden birinde lisans eğitimi almış öğrencilere yöneliktir: Biyoloji, Kimya, İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik ve Psikoloji.

GRE Genel Sınavına Kaydınızı Yaptırın

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/

GRE Konu SInavına Kaydınızı Yaptırın

https://www.ets.org/gre/subject/register/

GMAT

GMAT Nedir?

GMAT (Lisansüstü İşletme Giriş Sınavı) sınavı, işletme ve yönetim bölümlerinde lisansüstü eğitim için yeterli akademik potansiyeli olup olmadığını anlamak için dünya genelinde kullanılan standart bir sınavdır. GMAT sınavında dört bölüm vardır: Analitik Yazı Değerlendirme, Bütünleşik Akıl Yürütme, Sayısal ve Sözel.

GMAT Sınavına Kimler Girebilir?

Lisansüstü işletme veya yönetim programlarına başvuru yapan öğrenciler, GMAT sınavına girebilirler. GMAT sınavı, dünya genelinde 5.300'den fazla lisansüstü işletme programları tarafından öğrencileri kabul etme amaçlı kullanılmaktadır.

GMAT Sınavına Kaydınızı Yaptırın

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA ®

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®