โรงเรียนมัธยม Wisconsin Lutheran High School - Wisconsin Lutheran High School - Study in the USA MIlwaukee WI

Wisconsin Lutheran High School
โรงเรียนมัธยม Wisconsin Lutheran High School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คริสเตียน

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  University Preparation, STEM, Thai

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
Wisconsin Lutheran High School

USA Midwest, Great Lakes Region
330 N. Glenview Ave.
MIlwaukee WI 53213
P: 414 453 4567
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • American Conversational English
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • Intensive English as a Second Language
 • Intensive Language & Culture
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • Advanced Placement Courses
 • Anatomy and Physiology
 • ศิลปะ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • College credit courses
 • College Writing
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • แฟชั่น
 • Health Education
 • Health Sciences
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • Leadership
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • Physical Education
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยา
 • ศาสนา
 • Social Science
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • STEM
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • World Languages and Culture
Online
 • Thai
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน

Related Articles